Dr Marian Miszczuk, który jako drugi w dziejach obronił w murach WSIiZ pracę doktorską (napisaną pod kierunkiem prof. ndzw. dra hab. Krzysztofa Gajdki), 8 maja 2018 r. odebrał w Belwederze Nagrodę II Stopnia w prestiżowym, organizowanym od ponad 40 lat Konkursie na Prace Naukowe Poświęcone Tematyce Harcerskiej im. hm. Olgierda Fietkiewicza. Jury uhonorowało w ten sposób Jego powstałą na bazie dysertacji doktorskiej książkę pt. Znowu gramy. Rozgłośnia Harcerska (1957-1993).

Nagrodę wręczyli Laureatowi Minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP oraz wybitny historyk, Prof. zw. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący Jury. Uroczystość odbywała się – z racji tego, że patronat nad Galą objął Prezydent RP Andrzej Duda – w dostojnych wnętrzach Belwederu. W specjalnie przygotowanych listach gratulacje Laureatom Konkursu złożyli Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski (pisma odczytali osobiście najbliżsi współpracownicy polityków).


Po Ceremonii wręczenia Nagród w Konkursie im. Olgierda Fietkiewicza, Belweder. Stoją od lewej: dr Marian Miszczuk – laureat Nagrody II stopnia, minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP, prof. zw. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący jury Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza, prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Gajdka z WSIiZ – promotor pracy doktorskiej Mariana Miszczuka.

Konkurs na Prace Naukowe Poświęcone Tematyce Harcerskiej im. hm. Olgierda Fietkiewicza ma ponad czterdziestoletnią tradycję, zgłaszane nań prace poruszają różne aspekty ruchu harcerskiego i skautowego w Polsce i na świecie (od historii po pedagogikę). O randze przedsięwzięcia może świadczyć udział w Jury wybitnych profesorów z najlepszych akademickich ośrodków w Polsce (m.in. prof. A. Massalski, prof. Jarosław Balon, prof. Grzegorz Nowik, prof. Zbigniew Pilarczyk) oraz honorowy patronat Prezydenta RP. W uroczystości wzięli udział – obok laureatów – przedstawiciele Kwatery Głównej ZHP, z hm. Anną Nowosad – naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego. Bardzo miłym akcentem było zaproszenie Promotorów nagrodzonych i wyróżnionych prac.


Po Ceremonii wręczenia nagród, Łazienki, w sąsiedztwie Belwederu. Dr Marian Miszczuk prezentuje honorowy dyplom za uzyskanie Nagrody II stopnia w Konkursie im. Olgierda Fietkiewicza.

Książka Mariana Miszczuka pt. Znowu gramy. Rozgłośnia Harcerska (1957-1993) została zgłoszona do Konkursu przez prestiżową Oficynę Wydawniczą IMPULS w Krakowie, gdzie książka się jeszcze w 2018 roku ukaże (aktualnie trwają ostatnie prace redakcyjne; regulamin konkursu dopuszczał także teksty przyjęte do druku i zgłaszane przez wydawnictwa).

To pionierskie dzieło, na które od lat czekają wszyscy, którzy wychowali się na Rozgłośni Harcerskiej i dla których była ona polskim ekwiwalentem Radia Luxemburg. Autorowi, po benedyktyńskich kwerendach bibliotecznych i archiwalnych, udało się dotrzeć do nieznanych dotąd badaczom dokumentów i nagrań dźwiękowych i przeprowadzić dziesiątki wywiadów bezpośrednich z byłymi dziennikarzami Rozgłośni (m.in. z Wojciechem Mannem i Tadeuszem Sznukiem).

Udzielone autorowi wypowiedzi dwóch spośród byłych dziennikarzy stacji, a to Jurka Owsiaka i Jacka Fedorowicza, znajdą się na okładce książki. Marian Miszczuk zdobył też niezwykle bogaty materiał ikonograficzny, który – za zgodą właścicieli fotografii i grafik – zostanie zaprezentowany w książce. Recenzentami wydawniczymi książki będą prof. zw. dr hab. Janusz Adamowski – dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krzysztof Gajdka – profesor w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ. Książka jest rozszerzoną i zmienioną wersją rozprawy doktorskiej Mariana Miszczuka, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Gajdki i obronionej na WSIiZ w grudniu 2016 r. w dyscyplinie nauki o mediach.


Po Ceremonii wręczenia nagród w Belwederze. O pracy Mariana Miszczuka na temat Rozgłośni Harcerskiej rozmawiają (od lewej): minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP, prof. zw. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący jury Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza, prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Gajdka z WSIiZ – promotor pracy i hm. Katarzyna K. Traczyk – dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie.

Nagroda jest dowodem na wysoką wartość naukową dzieła doktora Mariana Miszczuka, cenionego historyka ruchu harcerskiego, oraz doskonałą promocją dla WSIiZ, w której murach powstał i doczekał się realizacji pomysł powstania tak doniosłego, a przy tym pracochłonnego dzieła.