Do ścisłego finału i wystawy plakatów oraz konkursu głównego „Międzynarodowe Konfrontacje Plakatu Studenckiego” w Tarnowie dostały się Natalia Rabczak i Barbara Słabczyńska, studentki kierunku Grafika Komputerowa i Produkcja Multimedialna WSIiZ. Wystawa odbędzie się w dniach 15.06–27.07.2023 r. na Rynku w Tarnowie oraz w Tarnowskim Centrum Kultury.

Konfrontacje Plakatu Studenckiego jest wydarzeniem organizowanym od 2020 roku i każdorazowo cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Celem wystawy jest analiza aktualnych trendów rozwoju plakatu oraz przegląd pracowni projektowych pod kątem rodzaju, charakteru i odmienności programów nauczania.

W przeciwieństwie do innych konkursów plakatowych, studenci nie mogą zgłosić się osobiście. To wykładowcy prowadzący swoje pracownie zgłaszają swoich zdolnych podopiecznych. Prace studentów WSIiZ znalazły się w gronie świetnych plakatów wykonanych w najlepszych pracowniach i uczelniach w naszym kraju i za granicą.

W tym roku dr hab. Patrycja Longawa do konkursu zgłosiła 10 plakatów studentów, które powstały podczas jej zajęć. Spośród ponad 850 nadesłanych projektów, do ścisłego finału i wystawy plakatów oraz konkursu głównego dostały się prace studentek WSIiZ – Natalii RabczakBarbary Słabczyńskiej.

W tym plakacie chciałam przedstawić to, że mimo że jesteśmy tylko pojedynczymi jednostkami w całym społeczeństwie, wyróżniamy się i każdy jest na swój sposób wyjątkowy. Dlatego zdecydowałam się przedstawić to na plakacie za pomocą tekstu i bardzo prostych kształtów (kropek). Do plakatu użyłam angielskiego słowa Humanity (ludzkość), które jest rozwinięciem słowa human (człowiek), gdzie to słowo podkreślałam czerwonym kolorem. Podobnie jak w przypadku tekstu czerwonym podkreśliłam pojedynczą kropkę w ich całym zbiorze – tak o swoim plakacie mówi Natalia Rabczak.

Moją koncepcją było pokazanie, jak muzyka wpływa na człowieka. Jak wprowadza nas w dobry, pozytywny nastrój. Jak szczególnie jest ważna dla mnie, dla nas, dla ludzi. Muzyka potrafi opisywać nasze uczucia i emocje bez potrzeby ich ekspresji. Daje możliwość utożsamiania się z nią oraz pokrywa się z naszym usposobieniem i podejściem do życia. Dzięki niej po prostu możemy być sobą. Wyrażać siebie – o swojej pracy mówi Barbara Słabczyńska.

Listę wyselekcjonowanych studentów można znaleźć TUTAJ.