Uczniowie klas czwartych Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi WSIiZ zakończyli naukę i już niedługo przystąpią do egzaminów maturalnych. Spośród 55 absolwentów liceum, aż 22 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. 

Podczas uroczystości pożegnania maturzystów obecna była dr Małgorzata Gosek, Prorektor ds. Nauczania WSIiZ oraz mgr Renata Łunarska, Dyrektor Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie. Obydwie Panie pogratulowały uczniom osiągnięcia wysokich wyników w nauce. Spośród 55 absolwentów liceum, aż 22 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, a wśród nich byli laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Uroczystość uświetnił występ anglojęzycznej grupy teatralnej uczniów ALO ‘Halo Theatre Company’, która przedstawiła premierową wersję sztuki ‘Czarownice z Salem’ w reżyserii aktora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – Pawła Gładysia.