Podkarpackie Centrum Innowacji uruchomiło platformę IT z informacjami o wyposażeniu i możliwościach badawczych laboratoriów uczelnianych i komercyjnych z regionu. To szansa dla firm na szybkie i pewne wykonanie analiz prototypu, materiału lub produktu.

Portal zrzesza różne jednostki. To podmioty państwowe i prywatne, laboratoria badawcze i wzorcujące, akredytowane i nieakredytowane, duże i renomowane jednostki oraz małe, prywatne laboratoria o wąskich specjalizacjach. Warto dodać, że swoje usługi na portalu oferuje także Centrum Wdrożeniowo-Usługowe Kolegium Medycznego WSIiZ. Portal to również forum współpracy profesjonalistów i naukowców z różnych dziedzin pracujących w laboratoriach regionu. 

“Celem portalu jest promowanie rynkowych ofert przygotowanych przez laboratoria dla podkarpackiego biznesu. Zależy nam na tym, aby laboratoria dysponujące profesjonalnym wyposażeniem mogły świadczyć specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw. To również szansa dla samych laboratoriów na pozyskanie klientów w regionie, kraju czy też zagranicą – mówi dr inż. Roman Tabisz, koordynator PSLBiW.

Dzięki platformie IT, laboratoria otrzymały możliwość współpracy z biznesem. To szansa, by wykorzystać zaangażowanie wysokokwalifikowanej kadry oraz unikalnej aparatury badawczej. Oferta portalu ma zachęcić przedsiębiorstwa i zakłady, by zlecały potrzebne badania i testy instytucjom działającym w naszym regionie.

Na portalu każdy przedsiębiorca zainteresowany zleceniem określonych badań i testów oraz wzorcowań sprzętu badawczego łatwo sprawdzi, która jednostka świadczy takie usługi oraz gdzie będzie mógł je wykonać. Może także wygenerować zapytanie ofertowe, które błyskawicznie dotrze do laboratoriów i PCI. Przedsiębiorca otrzyma w odpowiedzi oferty z ceną usługi i terminem realizacji” – mówi Anna Smyk, asystent koordynatora PSLBiW.

W przypadku braku poszukiwanego badania, przedsiębiorca może pozostawić na portalu informację z wytycznymi czego dokładnie potrzebuje. W ten sposób Podkarpackie Centrum Innowacji otrzyma informację zwrotną z rynku, jakich usług badawczych brakuje w regionie. Sygnały te będą wykorzystane podczas budowy Podkarpackiego Centrum Badań i Certyfikacji, które uzupełni ofertę laboratoriów znajdujących się w sieci.

Dla firm zainteresowanych skorzystaniem z oferty portalu udostępniono specjalną stronę internetową.