Od wielu lat studia podyplomowe cieszą się niesłabnącą popularnością. Zdobycie odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności prowadzi do polepszenia sytuacji finansowej pracowników zatrudnionych w firmach, czy instytucjach i niejednokrotnie wiąże się z awansem zawodowym. Studia podyplomowe można traktować jako inwestycję. Tylko jak ją sfinansować i gdzie szukać pomocy.

Przyjazna polityka finansowa uczelni

 

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Studiów Podyplomowych kilka lat temu wprowadziło ratalny system wpłat czesnego, co oznacza, że aby stać się słuchaczem studiów podyplomowych wystarczy posiadać jedynie 10% wartości czesnego przewidzianego na danym kierunku, kolejnych wpłat dokonuje się w ratach miesięcznych, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

 

Na początku słuchacze byli mile zaskoczeni takim rozwiązaniem dopytywali czy nie ma żadnych kruczków, teraz , kiedy wieść się rozniosła bardzo często korzystają z tej formy płatności. – mówi Beata Kud z Centrum Studiów Podyplomowych.

 

Odpowiednie rabaty

 

Centrum Studiów Podyplomowych zadbało o absolwentów WSIiZ. Absolwenci, którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych w CSP płacą kwotę pomniejszoną o 20% czesnego przewidzianego na danych studiach podyplomowych, a członkowie ich rodziny mogą liczyć na 10% upust.

 

Osobom bezrobotnym pomoże Urząd Pracy

 

Każdy bezrobotny, który kwalifikuje się do podjęcia kształcenia podyplomowego (posiada co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera) i chce skorzystać z dofinansowania powinien złożyć stosowny wniosek w PUP. Urząd Pracy może sfinansować do 100% kosztów kształcenia nie więcej jednak niż 300% średniego wynagrodzenia. Powiatowy Urząd Pracy finansuje studia przez cały okres ich trwania i nie ma znaczenia czy słuchacz w międzyczasie znalazł zatrudnienie lub założył np. działalność gospodarczą. Ale to nie wszystko! Przez okres trwania studiów, słuchacz będzie pobierał stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Bliższych informacji można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.