Trzynaścioro studentów z Białorusi zostało stypendystami pierwszej edycji programu School of Leaders for Democracy (SoL-D). To studenci I roku studiów I stopnia, przedstawiciele kierunków: Zarządzanie (ścieżka PL oraz EN), Informatyka (ścieżka PL oraz EN), Logistyka, Grafika Komputerowa i Produkcja Multimedialna oraz Kosmetologia.

Decyzje o przyznaniu stypendiów podjęła komisja konkursowa na podstawie zgłoszonych wniosków oraz wyników z egzaminów maturalnych. Jedenaścioro laureatów otrzymało gratyfikację o wartości 100% semestralnego czesnego, natomiast dwóm kolejnym osobom z listy rankingowej przyznano 50% ulgę w czesnym, obowiązującą przez cały pierwszy semestr nauki. Po spełnieniu warunku odpowiedniej średniej ocen studenci będą mieli możliwość studiowania za darmo nawet przez cały okres kształcenia. 

Program School of Leaders for Democracy został wprowadzony do oferty WSIiZ w roku akademickim 2020/21, jako wyraz solidarności ze społeczeństwem białoruskim, które przeżywa obecnie trudny czas. Władze Uczelni  zdecydowały się uruchomić moduł SoL-D dla tych Bialorusinów, którzy naukę w Polsce chcą połączyć z rozwojem wiedzy i kompetencji dotyczących tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego. Celem programu jest wspieranie studentów narodowości białoruskiej, stymulowanie ich rozwoju oraz kształtowanie postaw liderskich i obywatelskich.

School of Leaders for Democracy daje możliwości kreowania przyszłych liderów demokratycznych przemian w następujących obszarach:
– jak pokojowo budować skuteczne społeczeństwo demokratyczne?
– jak rozwijać społeczeństwo obywatelskie?
– w jaki sposób dzisiejsze społeczeństwa mogą bronić swoich wolności?
– jakie są największe wyzwania współczesności?
– jak przeciwdziałać procesom zagrażającym wolności i demokracji?

 Stypendyści z Białorusi będą mieli okazję uczestniczyć w tematycznych warsztatach oraz spotkaniach z przedstawicielami biznesu/reprezentantami firm o zasięgu międzynarodowym, trafią pod opiekę tutora, otrzymają możliwość m.in. wzięcia udziału w projektach i badaniach realizowanych przez jednostki Uczelni, bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości WSIiZ dotyczących założenia własnej firmy, wsparcia Biura Karier WSIiZ w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej. Pierwsze tematyczne spotkanie warsztatowe odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2020 roku.

Studenci zakwalifikowani do programu School of Leaders for Democracy to:

 • Bahdashych Mikhail, kierunek Informatyka
 • Belikava Dziyana, kierunek Zarządzanie – General Aviation
 • Hurynovich Iryna, kierunek Zarządzanie
 • Levchenko Diana, kierunek Informatyka, ścieżka anglojęzyczna
 • Suravehina Aleksandra, kierunek Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • Prakapovich Daniil, kierunek Informatyka
 • Tychyna Milana, kierunek Logistyka
 • Dzianishchyk Yelizaveta, kierunek Zarządzanie
 • Klisheuski Daniil, kierunek Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • Piachko Kanstantsin, kierunek Zarządzanie
 • Yanchyk Hanna, kierunek Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
 • Shantyka Hanna, kierunek Kosmetologia
 • Sakalouski Maksim, kierunek Logistyka