Serdecznie zapraszamy na zamykający semestr zimowy wykład pt. „Nowe spojrzenie na patogenezę choroby Alzheimera” w ramach projektu Akademia Zdrowia 50+. Wykład odbędzie się 21.02.2024 r. o godzinie 17.00 w auli głównej im. prof. Jerzego Chłopeckiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Akademia Zdrowia 50+ to cykl wykładów i warsztatów o tematyce prozdrowotnej. Projekt jest kierowany do wszystkich osób powyżej 50 roku życia. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz ukazanie jej przydatności w życiu codziennym w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zagrożeń środowiskowych oraz koncepcji aktywnego starzenia. Projekt Akademia Zdrowia 50+ jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Wykład poprowadzi dr Bartosz Skóra – doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, rozprawa doktorska z wyróżnieniem, magister biotechnologii molekularnej, inżynier biotechnologii analitycznej. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół molekularnych podstaw neurodegeneracji i patogenezy choroby Alzheimera związanego z wiekiem. Ponadto zajmuje się badaniem właściwości i procesów zachodzących z udziałem nanocząsteczek oraz ich wykorzystaniem m.in. w terapii przeciwnowotworowej czy strukturze zmian nowotworowych.

Możliwe jest uczestnictwo na żywo lub online – prosimy wtedy o wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej do dnia 21.02.2024 do godz. 12.00. W odpowiedzi prześlemy link do transmisji wykładu na podany przez Państwa adres email.

Choroba Alzheimera zaliczana jest do schorzeń o podłożu neurodegeneracyjnym. W jej przebiegu dochodzi do stopniowego pogarszania funkcji poznawczych i behawioralnych człowieka. Jednak – znane powszechnie – objawy choroby Alzheimera mają swoje podłoże w zmianach zachodzących na poziomie pojedynczych komórek tkanki mózgowej. Wszystkie cechy komórek nerwowych charakterystyczne dla tej choroby mają charakter destrukcyjny, jednak czynniki je powodujące nie zostały do końca poznane.

Badania prowadzone na modelach komórkowych sugerują, że elastyna i produkty jej rozpadu mogą mieć istotne znaczenie w początkach choroby Alzheimera. Elastyna jest białkiem, które w naturalny sposób występuje w wielu tkankach – również w mózgu, wzmacniając jego elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Szacuje się, że proces rozkładu elastyny przyspiesza wraz ze starzeniem się organizmu. W efekcie wytwarzają się krótkie fragmenty peptydów elastyno-pochodnych, które krążą w krwioobiegu. Jednym z nich jest peptyd VGVAPG, cechuje go szereg właściwości biologicznych, w tym zdolność do indukcji neurodegeneracji. Odkrycie właściwego mechanizmu powstawania choroby Alzheimera może pomóc w stworzeniu nowych strategii leczniczych lub rozwinąć obecnie stosowane metody leczenia.

Podczas wykładu dowiecie się Państwo:

• Jak zmienia się tkanka mózgowa i zachowanie człowieka na różnych etapach choroby Alzheimera
• Leczenie choroby Alzheimera – dawniej i dziś
• Czy chorobę Alzheimera mamy w genach?
• Co nowego w nauce – nowe perspektywy mechanizmów powstawania i rozwoju choroby Alzheimera

DOROBEK NAUKOWY PRELEGENTA:

Dr Bartosz Skóra jest recenzentem licznych czasopism międzynarodowych np. Molecular Neurobiology czy Metabolic Brain Disease (Springer Nature) lub Biomedicine & Pharmacotherapy (Elsevier). To również wykonawca projektów finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki czy Podkarpackie Centrum Innowacji, a także współautor zgłoszenia patentowego. Kierownik projektu „Określenie wpływu peptydu elastyno-pochodnego na fenotyp choroby Alzheimera w neuronach in vitro (działalność statutowa WSIiZ, 2023-2026), opiekun projektu „Ocena wykorzystania nanocząsteczek srebra w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu in vitro (finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2022-2023), kierownik projektu „Określenie mechanizmu endocytozy i toksyczności nanocząsteczek srebra pułapkowanych w liposomach znakowanych EGF dla linii nowotworowych z nadekspresją receptora EGFR” (działalność statutowa WSIiZ, marzec-grudzień 2021). Dodatkowo zapewnia wsparcie merytoryczne jako opiekun laboratoriów badawczych w dziedzinach medycyny regeneracyjnej, biologii molekularnej, biochemii, toksykologii, genetyki klinicznej oraz mikroskopii konfokalnej.

1. K. Szychowski, B. Skóra, Wpływ produktów rozpadu elastyny na komórki układu nerwowego, „Wszechświat”, t. 122, nr 10-12, s.313-319, 2021 link: https://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-9e02b5b7-34c9-43d3-b9e6-429b9e92fb48?q=bwmeta1.element.agro-59505c21-51f7-4ba2-ad9a-97e4e820f864;4&qt=CHILDREN-STATELESS
2. K. A. Szychowski, B. Skóra, A. Wójtowicz, Elastin-Derived Peptides in the Central Nervous System: Friend or Foe, Cellular and Molecular Neurobiology, 2021. link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10571-021-01140-0
3. K. A. Szychowski, B. Skóra, The elastin-derived peptide (VGVAPG) activates autophagy in neuroblastoma (SH-SY5Y) cells via peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), Molecular and Cellular Neuroscience, 2023. link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044743123000969?via%3Dihub
4. K. A. Szychowski, B. Skóra, Review of the relationship between reactive oxygen species (ROS) and elastin-derived peptides (EDPs), Applied Sciences, 2021:11188732. link: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/18/8732

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.