Epidemia koronawirusa drastycznie zmieniła otoczenie gospodarcze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podkarpackich przedsiębiorców, Ośrodek Enterprise Europe działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przygotował ofertę bezpłatnego doradztwa i webinarów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mierzące się z problemami wywołanymi epidemią koronawirusa COVID-19, które są – lub chciałyby zostać – klientami EEN WSIiZ, mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa w kwestiach prawnych i proceduralnych związanych z wystąpieniem SARS-Cov-2. Tematyka doradztwa obejmuje następujące zagadnienia:

 • Bieżąca analiza możliwości realizacji kontraktów zagranicznych – czy i jak można wysłać pracownika do pracy za granicą, występujące ograniczenia prawne oraz faktyczne.
 • Proces zatrudnienia cudzoziemców w czasie i po epidemii COVID-19 – jak zabezpieczyć legalny pobyt i pracę.
 • Umowy handlowe w czasie epidemii – jak negocjować, zabezpieczać, odstępować i rozwiązywać umowy.
 • Pomoc we właściwym doborze instrumentów wsparcia przygotowanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej” czyli Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 • Jak prawidłowo stosować przepisy prawa pracy w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, niezależnych od pracodawcy oraz pracownika.
 • Szeroko rozumiany transport międzynarodowy – kontrole, kary, nowe obowiązki dla przewoźnika i kierowcy, ograniczenia wprowadzane na granicach przez kraje UE, korzystanie z infrastruktury w trakcie zagrożenia COVID – 19, Pakiet Mobilności (przyjęcie Pakietu przez Państwa członkowskie UE  – 7 kwietnia br.)
 • Wprowadzanie produktów lub usług na rynek: francuski, belgijski, luksemburski i szwajcarski, pomoc w ustaleniu najkorzystniejszego modelu biznesowego.

W pierwszych dwóch tygodniach z tej formy wsparcia skorzystało blisko 30 przedsiębiorstw z terenu całego Podkarpacia. Usługa jest świadczona przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów:

ŁUKASZ ŻAK – prawnik, ekspert w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług, delegowaniem pracowników, procedurach zatrudniania cudzoziemców, prawie pracy oraz kooperacji międzynarodowej przedsiębiorstw.

PAWEŁ MIĄSIK  – specjalista z dziedziny transportu, z wykształcenia prawnik. Prowadzi szkolenia dla  inspektorów transportu drogowego oraz kandydatów na inspektorów z zakresu czasu pracy kierowców, przepisów transportu międzynarodowego drogowego, zabezpieczeń ładunków, przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

JUSTYNA SZAWAN – SIERADZKA – prawnik i tłumacz przysięgły języka francuskiego, ekspert w dziedzinie transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników do Francji, Belgii, Luksemburga i Szwajcarii.


Wiele aktywności Ośrodka, dotychczas prowadzonych w formie „tradycyjnej” przeniosło się w przestrzeń wirtualną. Obecnie zamiast szkoleń odbywają się webinaria.  

30 kwietnia 2020r., godz. 10:00 – 13:00: Bezpłatne szkolenie online pt. „Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w czasie pandemii wirusa COVID-19”. Prowadzący: ŁUKASZ ŻAK, prawnik i właściciel firmy Żak Legal Support Office.

Tematy: udogodnienia w zakresie zobowiązań podatkowych

 • rozwiązania pracownicze, świadczenie postojowe
 • zawieszenie zobowiązań, odroczenie postępowań, zwolnienia podatkowe
 • zatrudnienie cudzoziemców, zasady legalnego pobytu i pracy w okresie stanu epidemii oraz po jego zakończeniu
 • pozostałe finansowe oraz pozafinansowe formy wsparcia dla przedsiębiorców

W kolejnych tygodniach zaplanowane są kolejne webinary, m.in. „Jak nie stracić  rynków zagranicznych oraz rozwijać eksport w kryzysie”, który poprowadzi Grzegorz Bratek – dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts, wieloletni menedżer sprzedaży eksportowej w czołowych firmach polskich (m.in: AMICA S.A., FagorMastercook S.A., Global Cosmed, Kosmet-Rokita) i zagranicznych (Fagor Electrodomesticos, Hiszpania; FagorBrandt, Francja). Szczegółowe informacje i program szkolenia będą dostępne wkrótce w mediach społecznościowych Ośrodka.

Ośrodek Enterprise Europe Network przyłączył się również do europejskiej inicjatywy „Care&Industry against corona”, która wychodzi naprzeciw najbardziej palącym obecnie potrzebom Europejczyków. W ramach powstałej platformy firmy, ośrodki opieki zdrowotnej, instytucje, organizacje, klastry, środowisko akademickie mogą nawiązywać współpracę, prezentując swoje potrzeby lub oferty czy rozwiązania. Do przyłączenia się w szczególności zachęcamy firmy, których obecna działalność koncentruje się na wytwarzaniu produktów ochronnych, które są towarem deficytowym w tym wyjątkowo trudnym czasie.

Ośrodek EEN WSIiZ nie zapomina również o swojej podstawowej aktywności – wspieraniu firm w rozwoju działalności na rynkach zagranicznych. Choć wiele wydarzeń typu Matchmaking Events/Brokerage Events zostało odwołanych lub przeniesionych na późniejsze terminy, Ośrodek dokłada jednak wszelkich starań, by zainteresowanym firmom umożliwić nawiązanie kontaktów z potencjalnymi klientami zagranicznymi. Ośrodek na bieżąco monitoruje wydarzenia brokerskie, które w całej Europie odbywają się online.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ośrodka EEN WSIiZ dostępną pod adresem: https://wsiz.edu.pl/nauka-i-badania/wspolpraca-z-otoczeniem/oferta-dla-przedsiebiorstw/osrodek-een-wsiiz/
oraz do śledzenia profilu EEN WSIiZ na portalu LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-wsiiz-522a501a1/