Ośrodek EEN WSIiZ

Wsparcie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie świadczy usługi mające na celu rozwój potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności na rynku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Jest jednym z około 600 ośrodków otoczenia biznesu z ponad 60 krajów Europy i świata, zrzeszonych w międzynarodowej sieci wsparcia innowacyjnego biznesu Enterprise Europe Network. 

Działalność ośrodków EEN opiera się o zasadę „zawsze właściwych drzwi”. Oznacza to, że wszystkie firmy sektora MŚP, które zwrócą się do ośrodka sieci, otrzymają niezbędne informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług dostosowanych bezpośrednio do ich potrzeb.

Oferta Enterprise Europe Network przy WSIiZ adresowana jest do lokalnych przedsiębiorców i obejmuje przede wszystkim:

  • Udzielanie informacji i doradztwo w zakresie możliwości finansowania działalności gospodarczej oraz prawa Unii Europejskiej

Ośrodek Enterprise Europe Network świadczy usługi informacyjne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy mogą kierować do konsultantów ośrodka pytania dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej. Ponadto klienci ośrodka mają dostęp do bieżącego monitoringu i analiz dotyczących funduszy unijnych, z których mogą skorzystać. Każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy ośrodek Enterprise Europe Network służy bezpłatną poradą, czy i z jakiego programu może skorzystać. Konsultanci wstępnie analizują szanse projektu na uzyskanie dotacji i doradzają jak zaplanować przedsięwzięcie, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. 

  • Wsparcie w internacjonalizacji przedsiębiorstw

Targi i misje gospodarcze

W ramach kreowania współpracy międzynarodowej Enterprise Europe Network organizuje tzw. giełdy kooperacyjne, podczas krajowych i międzynarodowych targów branżowych. W ramach organizowanych spotkań brokerskich prowadzone są rozmowy biznesowe B2B umożliwiające uzyskanie wyczerpujących informacji o możliwościach współpracy z potencjalnym partnerem.

W ramach zacieśniania współpracy międzynarodowej ośrodek Enterprise Europe Network organizuje także misje gospodarcze, które umożliwiają zapoznanie się z formą i zasadami działania przedsiębiorców o podobnym profilu. Misje gospodarcze są dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą się rozwijać i poszukują innowacyjnych rozwiązań oraz inspiracji. 

Międzynarodowa baza profili kooperacyjnych

Konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network poprzez dostęp do ogólnoeuropejskich baz danych, codziennie poszukują propozycji współpracy biznesowej, dopasowanych do potrzeb klientów. Korzystając z usług ośrodka, każdy przedsiębiorca może systematycznie otrzymywać informacje na temat ofert współpracy międzynarodowej oraz profili technologicznych zarejestrowanych w międzynarodowych bazach danych, a co więcej za pośrednictwem ośrodka może zamieścić w niej również swoją ofertę oraz wypromować ją wśród potencjalnych partnerów zagranicznych. 

  • Seminaria, warsztaty, spotkania tematyczne

Ośrodek Enterprise Europe Network daje przedsiębiorcom możliwość udziału w bezpłatnych seminariach, szkoleniach, warsztatach i spotkaniach tematycznych. Spotkania są prowadzone przez uznanych specjalistów – praktyków. Tematyka szkoleń jest zawsze dopasowywana do aktualnego zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców. Informacje o aktualnie przygotowywanych szkoleniach uzyskają Państwo w mediach społecznościowych EEN WSIiZ oraz w regularnie przesyłanym newsletterze.   

Przedsiębiorcy mają również możliwość otrzymania fachowej wiedzy i odpowiedzi na problemy, z którymi spotykają się w swojej działalności podczas indywidualnych konsultacji w ekspertami branżowymi.  

  • Pomoc we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczej

Innovation Health Check

Ośrodek Enterprise Europe Network przy WSIiZ świadczy usługę „Innovation Health Check”, która została zaprojektowana w celu ułatwienia przeprowadzenia samooceny procesów innowacyjnych w firmie. Badaniu podlega sposób, w jaki firma wychwytuje z rynku potrzeby klientów (zdefiniowane i niezdefiniowane), jak generuje się pomysły i je rozwija, jak tworzy nowe produkty i usługi oraz w jaki sposób się je komercjalizuje. Benchmarking procesu innowacji dostarcza również informacji, jaki wpływ na ten proces ma kultura innowacji w firmie, jej strategia biznesowa i struktura organizacyjna, dostępne zasoby oraz potencjał i stopień zaawansowania procesów innowacyjnych. 

 

Enterprise Europe Network przy WSIiZ

ul. mjr. H. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Tel.: +48 17 866 12 83

 +48 17 860 57 45/52/61

e-mail: een@wsiz.edu.pl

pok. 50A

Ośrodek EEN WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021