W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2020/21 rozpoczną się od 13 marca 2021r. Decyzją Władz Uczelni nadal większa część kształcenia będzie realizowana zdalnie.

Wszystkie wykłady, konwersatoria, lektoraty oraz większość zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych będzie prowadzona zdalnie. „Jednocześnie, dbając o wysoką jakość kształcenia, na każdym kierunku studiów będziemy prowadzić wybrane zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne w sposób tradycyjny. Zajęcia te będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dodatkowo na większości kierunków studiów realizacja zajęć tradycyjnych rozpocznie się dopiero od maja br. Na pewno w sposób tradycyjny realizowane będą zajęcia z zakresu wychowania fizycznego oraz zajęcia praktyczne na kierunkach medycznych” – informuje dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor Uczelni.

Jesienią ubiegłego roku, Władze WSIiZ zadecydowały o przesunięciu części zajęć dydaktycznych z jesieni na okres styczeń-luty br. i wydłużeniu okresu zajęć w ramach semestru zimowego do końca lutego 2021r. Z tego względu podjęto decyzję, że zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim rozpoczną się z opóźnieniem.

Zmieniona organizacja semestru letniego (rozpoczęcie zajęć od 13 marca, a zajęć tradycyjnych od maja wymusza wydłużenie okresu, w którym będą realizowane zajęcia dydaktyczne w ramach semestru letniego. Nowe zarządzenie Rektora wydłuża czas na realizację zajęć do końca lipca 2021r. Zarządzenie przewiduje jednocześnie wydłużenie okresu egzaminów i zaliczeń, zarówno w terminach podstawowych, poprawkowych jak i warunkowych.

Od powyższych zasad będzie kilka wyjątków: w przypadku ścieżek anglojęzycznych, kierunków realizowanych w ramach Kolegium Medycznego oraz roczników, które w semestrze letnim kończą naukę, realizacja zajęć tradycyjnych rozpocznie się nie w maju, tylko już od marca.

Dołożymy starań, aby dla ścieżek anglojęzycznych oraz roczników, które w semestrze letnim kończą naukę, zajęcia zakończyły się w czerwcu” – mówi dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ.

Szczegółowe informacje na temat organizacji roku akademickiego 2020/21 można pobrać TUTAJ.