Zadaniem Komisji Bioetycznej jest wydawanie opinii o projektach badań klinicznych lub eksperymentach medycznych oraz dbanie o dobro pacjentów biorących w nich udział.

Od 16 listopada 2020 roku na mocy zarządzenia Rektora  Komisja Bioetyczna WSIiZ ma nowy, jedenastoosobowy skład. “Na członków komisji wybrano osoby posiadające bogate doświadczenie zawodowe, duży autorytet moralny, wysokie kwalifikacje specjalistyczne oraz znaczące doświadczenie w sprawach z zakresu eksperymentów medycznych. Członkowie realizują swoje zadania w sposób bezstronny i wolny od wszelkich wpływów, które mogłyby zaważyć na obiektywizmie opinii” – mówi dr Sylwia Banaś-Mazur, sekretarz Komisji Bioetycznej.

Członkami komisji reprezentującymi nauki medyczne zostali: prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński, prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, dr n. med. Ryszard Palczak, dr. n. med. Artur Bijoś, dr. n. med. Jarosław Janeczko, oraz dr n. med. Renata Orłowska-Florek – przedstawicielka Okręgowej Izby Lekarskiej. W skład komisji wybrano także 5 przedstawicieli innych zawodów, zostali nimi: ks. Stanisław Szwanenfeld – duchowny, ks. dr Andrzej Pociask – filozof/etyk, dr Anna Wójtowicz-Dawid – prawnik, mgr Bożena Skubisz – pielęgniarka, mgr Marek Laskowski – farmaceuta. W tym gronie komisja będzie pracowała do końca kadencji, która potrwa do 16.11.2023 roku.

Wnioski do Komisji Bioetycznej WSIiZ mogą składać podmioty planujące przeprowadzanie eksperymentów medycznych lub badań klinicznych. Obsługę administracyjną Komisji Bioetycznej WSIiZ zajmuje się dr Sylwia Banaś-Mazur. Kontakt do Komisji Bioetycznej WSIiZ: sbanas@wsiz.edu.pl.