BIP WSIiZ

Dr Ryszard Palczak

Pełnomocnik Rektora do Kontaktów z podmiotami leczniczymi.

Wykładowca w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2005 roku.

Doktor nauk medycznych (Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, rok 1976). Absolwent Medycyny (Śląska Akademia Medyczna, rok 1957). 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: epidemiologii schorzeń nowotworowych kobiet, angiogenezy w raku trzonu macicy, wybranych technik procedur operacyjnych w ginekologii onkologicznej.

Jest on autorem wielu publikacji naukowych oraz raportów badawczych w dziedzinach takich jak: ginekologia onkologiczna – autor około 60 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautor trzech patentów. Posiada specjalizację drugiego stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa (od 1965 roku),  specjalista z zakresu Radioterapii (od 1974 roku).

W latach 1976 – 1989 Adiunkt w Akademii Medycznej w Krakowie.
W latach 1985 – 1989 Ordynator Oddziałów  Ginekologii Onkologicznej, Ginekologii i położnictwa  w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie (ul. Chopina 2).
W latach 1989 – 1991  Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Nr 2 w Rzeszowie.
W latach 1985 – 1991 Kierownik naukowy kursów organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Studium Medycyny Klinicznej w Warszawie  – tematy kursów  – ginekologia operacyjna.
W latach 1976 – 1991  Kierownik Specjalizacji z zakresu Ginekologii i Położnictwa na I i II stopień – patronat naukowy lekarzy specjalizujących się na I i II stopień.
W roku 2010 Kierownik Naukowy Studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia.
W latach 2013-2014 Dziekan wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu WSIiZ.
W latach 2014-2017 Dziekan Wydziału Medycznego WSIiZ.

W wolnym czasie uprawia turystykę kempingową oraz interesuje się tenisem ziemnym.

 

1. T. Gorczyca, J. Góra, D. Gorczyca, B. Maciejewska, R. Palczak, Wypadki drogowe z udziałem pieszych – problem współczesnej medycyny i zdrowia publicznego, [w:] Zdrowie Publiczne, 2011: 121(1): 90-94.
2. Torres K., Chrościcki A., Golonka A., Torres A., Staśkiewicz G., Palczak R., Caja- Sanchez J. M., Ceccaroni M., Drop A. „ The course of the cystic artery Turing laparoscopic cholecystectomy” Folia Morphologica Vol. 68 No.3 pp.1-4, 2009
3. Torres K., Chrościcki A., Torres A., Maciejewski R., Palczak R., Staśkiewicz G., Drop A., Thomas N., Łoś T., Alexander J.; Spiegelian hernia – anatomy, diagnosing and imaging difficulties: a report of 2 cases; Folia Morphologica; 2009; Vol. 68, No. 3, str. 179 – 183.
4. Palczak R., Spławiński J., Angiogenir-activitiandi. neovascularisation in adenocarcinoma of endometrium. International Journal otGaaiecology end Gbsietrica, 1987
5. Spławiński J., Michna M. Palczak R., Konturek S., SpławIńska B., Angiogenesis: Quantitative Assessment by the Chick Chorioallanto Membranę Assay/ Angiogeneza: ilościowa ocean przy pomocy testu błony kosmówkowo-omoczniowej. Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 1987, 10, 221-226
6. Palczak R., Gawełko J. Połogowe rozlane zapalenie otrzewnej. Gin.Pol., 1987,58,9,612
7. Palczak R., Spławińska B., Malinga K., Spławiński J., Angiogeneza nowotworowa, Gin.Pol.,1987,58,5,255. 33
8. Kuźniar J., Piela A., Skręt A., Szmigiel Z., Palczak R., Rybak A., Objętość osocza i jej wpływ na losy płodu w ciąży powikłanej nadciśnieniem, Gin. Pol. 1987, 58, 248
9. Skręt A. Kuźniar J., Piela A., Palczak R., Rybak A., Szmigiel Z, Echokardiograficzna ocena płynu w osierdziu ciężarnych gestozą. EPH. Gin. Pol. 1987, 58, Supl.68
10. Palczak R.., Tabisz J., Fabisiak W., Kliniczny rak szyjki wypadniętej macicy leczony operacyjnie metodą Mi try. Gin.Pol.,1987,55,8,53
11. Zaczek T., Palczak R., Teleszyński W., Gawełko J., Biały J., Powikłania po leczeniu operacyjnym inwazyjnego raka szyjki macicy, Gin. Fol. ,57,144- 147,1986
12. Rustowski J., Tarłowska L., Palczak R., Struktura stopni zaawansowania i metody leczenia raka szyjki macicy w polskich zakładach onkologicznych. Gin. Pol, 57. 138-143, 1986. 36
13. Palczak R., Skoczek-Janicka M., Rak szyjki macicy Część II o Wyniki leczenia Gin. Pol., 52, 525-532, 1981
14. Palczak R., Janicki M., Rak szyjki macicy Część I. Skład kliniczny chorych Gin. Pol., 52, 447-451, 1981
15. Palczak R., Obara L,, Bilińska K., Kliniczne aspekty Granulosa celi tumor Gin. Pol., 52, 349-355, 1981
16. Palczak R., Problematyka leczenia chorych na raka trzonu macicy /artykuł poglądowy/ Gin. Pol., 49, 55-60, 1978
17. Zaczek T., Palczak R., Powikłania po operacjach radykalnych u chorych na raka szyjki macicy. Gin. Pol., 49, 223-227, 1978
18. Palczak R., Hajduk A., Pierwotne złośliwe nowotwory nabłonkowe jajnika, Gin. Pol., 48, 891-899 1977. 14
19. Palczak R., Płaza J., Zespół Meigsa w przebiegu gruczolakoraka śluzowego jajnika, Gin. Pol., 48s 397-399 1977
20. Palczak R., Wyniki leczenia operacyjnego raka trzonu macicy z uwzględnieniem rozszerzonej aseptryki onkologicznej, Gin. Pol. 46, 1197-1202, 1975
21. Zaczek T., Palczak R., Próba analizy zapobiegawczego działania środków przeciwzakrzepowych na materiale chorych operowanych w Szpitalu Wojewódzkim Przeg. Lek. 6 445-448, 1966.
22. Zaczek T., Palczak R., Garski T., Zakrzepowe zapalenie naczyń biodrowych z następowym zatorem zakrzepowym tętnicy płucnej w zależności od rodzaju raka narządu rodnego. Przeg. Lek. 6, str. 443-449, 1966
23. Palczak R., Gawełko J., Powikłania popromienne w jelicie grubym po leczeniu napromienianiem raka szyjki macicy. Gin.Pol.,1958,59,1 Poruszana w publikacjach tematyka dotyczy schorzeń nowotworowych kobiet i technik operacyjnych. Współautor trzech patentów z zakresu ochrony radioloicznej w gabinetach ginekologicznych. Współredaktor „Monografii II Bieszczadzkiej Konferencji Ratownictwa Medycznego”.
24. Współautor trzech patentów z zakresu ochrony radioloicznej w gabinetach ginekologicznych. Współredaktor “Monografii II Bieszczadzkiej Konferencji Ratownictwa Medycznego”.

Prowadzone przedmioty:

Anatomia człowieka, Fizjologia człowieka.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr n. med. Ryszard Palczak
Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej
e-mail: rpalczak@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a,
p. KD 110A
tel.: 017/ 866 12 96


KONSULTACJE

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content