Troje naukowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania uczestniczyło 9 lipca 2022 r. w seminarium pt. „Gig workers, the national status quo in Portugal and Poland and the current EU legislation” w Porto (Portugalia). Seminarium zainaugurowało polsko -portugalski projekt poświęcony prawu pracy w czasach „platformizacji”.

Udział w seminarium wzięli: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr Sylwia K. Mazur oraz mgr Łukasz Cywiński.

Projekt badawczy “Pół-pracownicy i pół-konkurenci? Wzajemne oddziaływanie prawa konkurencji i prawa pracy w czasach <platformizacji>”.koncentruje się prawnych problemach wynikających z dwojakiego statusu osób pracujących na rzecz platform elektronicznych (takich jak np. Uber). Osoby takie formalnie mają status samozatrudnionych (przedsiębiorców), podczas gdy w rzeczywistości ich aktywność zbliża ich raczej do statusu pracowników. Projekt przewiduje refleksję naukową nad tym podwójnym statusem osób zatrudnianych przez platformy elektroniczne i zakłada jej przełożenie na propozycje rozwiązań legislacyjnych i orzeczniczych na poziomie europejskim i krajowym.

Kolejnym etapem projektu będzie uczestnictwo portugalskich badaczy w seminarium organizowanym przez WSIiZ. Seminarium będzie składało się z części merytorycznej oraz metodologicznej. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostaną także przedstawiciele innych polskich uczelni i ośrodków naukowych. W 2023 r. WSIiZ zorganizuje seminarium poświęcone trendom regulacyjnym w ustawodawstwie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień regulacji stosunków zatrudnienia w warunkach “platformizacji” w Polsce, Portugalii i krajach ościennych. Seminarium zostanie zorganizowane we współpracy z Zakładem Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W projekcie uczestniczą zarówno młodzi badacze, którzy dopiero rozwijają swój warsztat, jak i naukowcy z ugruntowaną pozycją oraz bogatym doświadczeniem we wskazanym obszarze. Koordynatorką po stronie polskiej jest dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Po stronie portugalskiej za projekt odpowiadają prof. Sofia O. Pais oraz dr Ana Teresa da Silva Ferreira Ribeiro. Partnerem projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, w ramach wspólnych projektów badawczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską, jest Katolicki Uniwersytet Portugalski w Porto.