Pierwszy z grantów przyznany został projektowi „Uczelnia dla III wieku”, który obejmie w sumie 200 osób powyżej 50 roku życia zarówno tych, którzy jeszcze są na rynku pracy (i np. potrzebują wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji), jak i tych, którzy już zakończyli pracę zawodową. Program obok celów edukacyjnych ma także integrować środowisko, zapobiegać wykluczeniu społecznemu i promować aktywny styl życia.

W projekcie zaplanowano trzy typy działań:
1. „Obywatel świata 50+”, w ramach którego będziemy realizować kursy z 4 języków na rożnych poziomach, zakończone certyfikatami.
2. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, obejmujący zarówno warsztaty z edukacji żywieniowej, jak i masażu, samoobrony, a także ćwiczenia wzmacniające kręgosłup.
3. „Hobby dla seniora”. Program ten zakłada między innymi profesjonalne warsztaty fotograficzne, malarskie, a także warsztaty rozwoju potencjału twórczego.

Kolejnym projektem, który uzyskał grant jest „Uczelnia otwarta dla nastolatków”, skierowany do 552 młodych osób w wieku 15-20 lat. Obejmuje on szereg specjalnie przygotowanych, kształcących warsztatów m.in.: graficznych, multimedialnych, jak również lotniczych.

Ponadto, do realizacji przewidziany jest Program Znajdź pomysł na siebie skierowany do młodzieży szkół średnich, w skład którego wchodzą warsztaty pn.:
Orientacja na karierę, Kreatywność w pracy, Kreatywny Lider, Stres przyjaciel czy wróg?, Dieta, owszem, słyszałem, ale nigdy jej nie jadłem.