Uczniowie z Rzeszowa, Mielca, Krosna oraz Leszna zostali laureatami drugiej edycji konkursu „Młodzi dla planety”. Praca konkursowa polegała na przygotowaniu projektu ekologicznego stanowiącego rozwiązanie wybranego problemu związanego z ekologią. Na konkurs spłynęło 27 zgłoszeń z 17 szkół średnich z Podkarpacia, Małopolski oraz Wielkopolski.

Komisja Konkursowa w składzie:
dr Joanna Hady (WSIiZ) – przewodnicząca Komisji,
dr Andrzej Kassenberg (Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju),
mgr Natalia Puschhaus (WSIiZ),
red. Ilona Małek (TVP Rzeszów),
red. Agata Kulczycka (Gazeta Wyborcza Rzeszów),
mgr Angelika Dąbrowska-Mycek (WSIiZ) – sekretarz,

dokonała następującej oceny:

 1 miejsce: Wiktora Dziedzic – uczennica klasy II,  II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.
Praca na temat: Przyczyny i skutki niszczenia środowiska.
Autorka proponuje, aby realizacja w edukacji szkolnej wymienionej problematyki prowadzona była przez nauczycieli w formie warsztatowej, aby tematyka zajęć ujmowana była interdyscyplinarnie, w kontekście współzależności pomiędzy zjawiskami lokalnymi i globalnymi przy uwzględnieniu zarówno aspektów środowiskowych jak i politycznych, ekonomicznych.
Artykuł „Przyczyny i skutki niszczenia środowiska – w jaki sposób uczyć o tym w szkole” – zobacz plik pdf.

 

 2 miejsce: Izabela Miodunka – uczennica klasy V, Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Praca na temat: Jak dobrze segregować odpady.
W pierwszej edycji konkursu „Młodzi dziennikarze dla planety” w 2023 roku uczennica zdobyła wyróżnienie.
Inforgrafika „Jak dobrze segregować odpady” – zobacz plik pdf

 

3 miejsce: Anna Maguda, Maria Juszczyk, Alicja Krzysztof – uczennice klasy I, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
Praca na temat: Fast Fashion i Pustynia Atakama – jak zmienić naszą świadomość i nawyki?

 

Wyróżnienie: Bartosz Gdula, Maciej Kory – uczniowie klasy II,  Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie.
Praca na temat: Owady naszymi przyjaciółmi.

 

Wyróżnienie: Martyna Banaszak – uczennica klasy IV, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie.
Praca na temat: Fast Fashion i Pustynia Atakama – jak zmienić naszą świadomość i nawyki?
Prezentacja – zobacz plik pdf.

 

Dr Joanna Hady, przewodnicząca komisji konkursowej:

  • Jaki był poziom tegorocznych prac konkursowych?
    Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany zarówno pod kątem atrakcyjności formy przekazu, jaki i merytorycznej zawartości prac. Wybór zwycięzców okazał się niełatwy, stąd też postanowiliśmy wyróżnić dodatkowo dwie prace. Pozytywnym zaskoczeniem jest wysoka świadomość młodych osób dotycząca współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, a także ich wysoki poziom wrażliwości ekologicznej.
  • Czym wyróżniają się nagrodzone prace?
    Nagrodzone prace w sposób rzetelny diagnozują współczesne problemy środowiskowe. Pokazują m. in. to, jak odpowiedzialnie kupować czy zachowywać się w codziennym życiu – posiadają zatem praktyczny wymiar. Jury oceniało zarówno merytoryczną zawartość przygotowanych prac, jak atrakcyjność formy przekazu oraz zaangażowanie i wkład wniesiony w przygotowanie. Prace nagrodzone to również te, które w sposób innowacyjny prezentowały rozwiązanie danego problemu.

Nagrody:

Nagroda Główna – pierwsze miejsce: 3000 zł brutto oraz zwolnienie 100% z czesnego w 1-szym semestrze studiów na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia prowadzonego przez WSIiZ.
Drugie miejsce – 2000 zł brutto oraz zwolnienie 70% z czesnego w 1-szym semestrze studiów na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia prowadzonego przez WSIiZ.
Trzecie miejsce – 1000 zł brutto oraz zwolnienie 50% z czesnego w 1-szym semestrze studiów na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia prowadzonego przez WSIiZ.
Wyróżnienia –
zestawy upominków od WSIiZ.
Nagroda dla Opiekunów Laureatów:
zwolnienie w wysokości 100% z czesnego na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony przez Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz roczna cyfrowa prenumerata „Tygodnika Powszechnego”.

Nagroda dla Szkół Laureatów: certyfikat „Szkoła Przyjazna Planecie” oraz oferta udziału dla grupy nauczycieli w bezpłatnym szkoleniu przeprowadzonym przez Organizatora w siedzibie danej szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w Kampusie w Kielnarowej podczas Dnia Otwartego WSIiZ.

***

Organizator konkursu: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
Patroni merytoryczni: Stowarzyszenie EKOSKOP, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Patroni medialni: Gazeta Wyborcza Rzeszów, TVP Rzeszów, Rzeszow-news.pl.