Mgr Michał Wichrowski był moderatorem Kongresu Regionalnego Rynku Lotniczego, który odbył się 15 września br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie była partnerem wydarzenia. Kongres był zorganizowany w celu podkreślenia roli regionalnych portów lotniczych na rynku usług lotniczych.

Kongres Regionalnego Rynku Lotniczego został podzielony na trzy panele. Pierwszy z nich był poświęcony roli jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu regionalnego rynku lotniczego.

Podczas drugiego panelu uczestnicy dokonali oceny roli portów regionalnych na rynku usług lotniczych w sytuacji regionalizacji i decentralizacji rozwoju sieci portów lotniczych. W jego trakcie omówione były m.in. dobre praktyki strategii rozwoju regionalnych portów lotniczych.

W ostatnim panelu poruszone zostały m.in. takie kwestie, jak loty czarterowe z lotnisk regionalnych, czy wyzwania przewoźników nisko-kosztowych w dostosowaniu siatki połączeń do potrzeb mieszkańców regionu.

Regionalne porty lotnicze są kołem zamachowym regionu. Umożliwiają szybki i niezawodny transport rozwijając biznes i turystykę. Bardzo cieszy mnie, że pomimo różnic w swoich strategiach rozwoju, a czasem nawet bezpośredniej konkurencji porty regionalne mówią jednym głosem. Takie forum jak w Zielonej Górze jest tego najlepszym przykładem. Wierzę, że od teraz co roku we wrześniu przy okazji słynnego Winobrania będziemy się spotykać i wymieniać doświadczenia i poglądy z różnymi potami regionalnymi – mówi mgr Michał Wichrowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania Lotnictwem we WSIiZ. 

fot. Paweł Wańczko/Lubuskie.pl