Wszyscy uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ w Rzeszowie zdali tegoroczną maturę. Sukces jest tym większy, że to trzeci rok z rzędu, kiedy egzamin dojrzałości w ALO kończy się 100% zdawalnością.

Cieszymy się wysokimi wynikami naszych maturzystów, znacznie przewyższającymi średnie krajowe. Nasi uczniowie ciężko pracowali na ten sukces. Po zawieszeniu tradycyjnych zajęć od razu przeszliśmy na nauczanie zdalne i prowadziliśmy lekcje na platformie Blackboard aż do czerwcowych egzaminów. Można powiedzieć,  że stuprocentowa zdawalność matur to nasza specjalność – mówi Renata Łunarska, dyrektor ALO.

Gratulujemy wszystkim maturzystom uzyskania pozytywnych wyników z tegorocznych egzaminów dojrzałości!