W czwartek 10 grudnia Rada ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nadała Pani Marzenie Mańdziuk stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Dr Marzena Mańdziuk uzyskała stopień doktora za obronę rozprawy pt. “Zastosowanie biologicznego sprzężenia zwrotnego w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. n.med. Ryszarda Maciejewskiego z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Dr Marzena Mańdziuk jest adiunktem w Katedrze Fizjoterapii Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań dotyczących równowagi ciała oraz stabilności posturalnej.