W poniedziałek 18 października 2021 roku, Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nadała Pani Marcelinie Strzępek-Gomółce stopień doktora nauk farmaceutycznych.

Dr Marcelina Strzępek-Gomółka otrzymała stopień naukowy z wyróżnieniem za pracę pt. „Badania właściwości kosmetycznych metabolitów wtórnych pochodzących z wyciągów Achillea spp.”. Promotorkami pracy były: dr hab. Wirginia Kukuła-Koch z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i dr Katarzyna Gaweł-Bęben (promotorka pomocnicza).

Dr Marcelina Strzępek-Gomółka jest pracownikiem Katedra Kosmetologii WSIiZ oraz opiekunem kierunku Kosmetologia. W pracy naukowej zajmuje się otrzymywaniem ekstraktów roślinnych, badaniem ich właściwości biologicznych, hodowlami komórkowymi oraz analizą chromatograficzną LC-MS.