6 lipca 2023 odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Popek. Rozprawa nosi tytuł „Procesy mediatyzacji w branży szkoleniowej w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19”.

Promotorem pracy był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ. Recenzentami rozprawy byli dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS oraz ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, prof. UKSW. Dziedzina naukowa, którą reprezentuje omawiana praca, to Nauki społeczne, zaś dyscyplina naukowa to Nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Rekrutacja na seminarium doktoranckie jest ciągła. Szczegóły dostępne są TUTAJ.