W dniu 30 listopada Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego nadała Panu Łukaszowi Cywińskiemu z Katedry Przedsiębiorczości WSIiZ stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Dr Łukasz Cywiński otrzymał stopień naukowy za pracę pt. „Efekty zewnętrzne Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Rola polityki Państwa w przyciąganiu inwestycji zagranicznych je generujących”. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz oraz dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG.

Dr Łukasz Cywiński jest Asystentem w Katedrze Przedsiębiorczości. Głównym celem jego pracy doktorskiej było poszerzenie i pogłębienie zrozumienia wpływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarkę kraju goszczącego. Ponadto, od 2013 roku prowadzi zajęcia z mikroekonomii, makroekonomii, finansów międzynarodowych, rynków międzynarodowych i biznesu międzynarodowego na WSIiZ. Jest również entuzjastą języka statystycznego R.