Praca magisterska autorstwa Łukasza Sapka zwyciężyła w piątej edycji konkursu im. Profesora Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową obronioną na WSIiZ.

Decyzją Kapituły zwycięzcą konkursu został Pan Łukasz Sapek, absolwent kierunku Logistyka. Nagrodzona praca nosi tytuł „Logistyka 4.0 jako warunek sprawności działania na przykładzie firm transportowych”. Promotorem pracy magisterskiej była prof. Sabina Kauf.

Od roku akademickiego 2016/17 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową im. Profesora Jana Winieckiego. Jego celem jest dążenie do podnoszenia poziomu prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów oraz upamiętnienie zmarłego w 2016 roku wybitnego polskiego ekonomisty i publicysty prof. Jana Winieckiego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace zarówno licencjackie, jak i magisterskie (napisane przez absolwentów WSIiZ), w których poruszana jest tematyka wyzwań współczesnej gospodarki, rynków międzynarodowych, transformacji gospodarczej i zmian ustrojowych, innowacji oraz rozwiązań wspierających rozwój społeczno-gospodarczy. 

Laureatowi i jego Promotorce składamy serdeczne gratulacje!