Komunikat Rektora WSIiZ w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa).
10 marca 2020r.

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiologiczną oraz rosnącą liczbę przypadków zakażenia koronowirusem w Polsce informuję, że władze WSIiZ podjęły do tej pory następujące działania:

  1. Odwołano zagraniczne wyjazdy pracowników zajmujących się rekrutacją międzynarodową.
  2. Europejscy studenci, którzy przebywają na WSIiZ w ramach programu Erasmus, otrzymali informację o zakazie podróży w czasie trwania nauki na uczelni. Niezastosowanie się do tego ograniczenia będzie oznaczać dla nich automatyczne skreślenie z listy studentów.
  3. Od początku roku pracownicy uczelni pozostają w regularnym kontakcie ze studentami obcokrajowcami, informując o zagrożeniach związanych z koronawirusem oraz ryzykiem związanym z podróżami, ze względu na zaistniałą sytuację studenci zostali poproszeni o wstrzymanie się z wyjazdami do domu w okresie międzysemestralnym oraz ograniczenie innych podróży.
  4. Wstrzymano lub przełożono terminy przyjazdów zagranicznych gości na uczelnię.
  5. Wszyscy pracownicy oraz studenci, zarówno polscy jak i zagraniczni, otrzymują komunikaty oparte na zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, dotyczące zasad profilaktyki, procedur związanych z ewentualnym wystąpieniem niepokojących objawów, a także zalecenia dotyczące powstrzymywania się od podróży do krajów, w których pojawił się koronawirus.
  6. Na dwóch kampusach uczelni zamontowano ponad 30 dozowników ze środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Dwa razy dziennie dezynfekowane są takie przedmioty jak klamki, klucze czy blaty w pomieszczeniach przeznaczonych do kontaktu ze studentami.

Władze WSIiZ zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie rozprzestrzenianie się  koronawirusa i podejmują oraz będą podejmować wszelkie działania niezbędne do tego, aby pracownikom i studentom uczelni zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Przypominam, że została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590. Ponadto, sprawdzone informacje na temat koronawirusa można uzyskać na stronach internetowych: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

                                                                                                                                                                                                                                                          Dr Wergiliusz Gołąbek,

 Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Siedziba WSIiZ