W poniedziałek 22 maja Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nadała Pani Katarzynie Gaweł-Bęben z Katedry Kosmetologii Kolegium Medycznego WSIiZ stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. 

Dr Katarzyna Gaweł-Bęben otrzymała stopień naukowy za pracę pt. „Poszukiwanie ekstraktów roślinnych o wielokierunkowym działaniu chroniącym skórę przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych jako składników aktywnych preparatów kosmetycznych i dermatologicznych”.

Dr Katarzyna Gaweł-Bęben jest Dyrektorem Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek. Zajmuje się badaniem kosmetycznych właściwości ekstraktów i substancji pochodzenia naturalnego.
W obszarze jej szczególnego zainteresowania znajdują się substancje o właściwościach zapobiegających i redukujących przebarwienia skórne oraz metody skutecznej weryfikacji efektywności ich działania.

Zajmuje się również oceną bezpieczeństwa składników kosmetyków i gotowych receptur na modelach in vitro. W 2021 roku odbyła szkolenie z zakresu wykorzystania modeli 3D naskórka EpiDerm w ocenie działania drażniącego i żrącego kosmetyków i ich składników zgodnie z procedurami OECD TG431 i OECD TG439, przeprowadzone przez firmę MatTek. Brała udział w realizacji wielu projektów poświęconych tematyce naturalnych kosmetyków i ich składników, a także upowszechniania wiedzy o tej tematyce, finansowanych m. in. z środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, w większości których pełniła funkcję kierownika.

Od 2021 roku jest wice-przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej tematyce naturalnych kosmetyków Natural Cosmetics International Meeting.