Już w najbliższy piątek – 10 grudnia br. w godzinach od 10.00 do 12.30 – odbędzie się seminarium naukowe pt. „ Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym”. Spotkanie zostanie przeprowadzone online.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną m.in. wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych przez pracowników Katedry Nauk o Polityce i Administracji, których celem była identyfikacja zakresu i stopnia wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w podkarpackich urzędach. Głos zabiorą również przedstawiciele ankietowanych urzędów, którzy podzielą się z uczestnikami seminarium swoimi spostrzeżeniami na temat przeprowadzonych badań i pytań ankietowych oraz dobrymi praktykami w zakresie społecznej odpowiedzialności administracji publicznej funkcjonującymi w ich urzędach.  

Seminarium pt. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym” jest organizowane przez Katedrę Nauk o Polityce i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą Rzeszowie oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Rzeszowie.

Link do transmisji zostanie przesłany po zarejestrowaniu się seminarium. Link do formularza rejestracyjnego znajduje się TUTAJ.