Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie zapraszają na ogólnopolską konferencję pt. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny”, która odbędzie się 17 października br. (czwartek), o godz. 9:30 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2 (Klub Akademicki IQ).

IV edycja odbywającej się w Rzeszowie konferencji poświęconej problematyce społecznej odpowiedzialności w administracji publicznej, w tym roku oscylować będzie także wokół świata mediów i komunikacji społecznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentrować się będzie na kontekście informacyjnym społecznej odpowiedzialności organizacji urzeczywistniającym się m.in. w raportowaniu społecznie odpowiedzialnych działań opinii publicznej oraz w obecności organów administracji publicznej w mediach (zarówno jako podmiotów samodzielnie kształtujących przekaz medialny, jak i podmiotów będących w centrum zainteresowania mediów).

Do udziału w konferencji zachęcamy kierownictwo i pracowników organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w tym ich jednostek, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu, dziennikarzy, pracowników naukowych (również doktorantów), studentów reprezentujących różne dyscypliny nauki (nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu). W szczególności zapraszamy rzeczników prasowych, osoby odpowiedzialne za komunikację, pracowników zajmujących się promocją oraz PR.

Organizacja konferencji jest efektem kilkuletniej współpracy WSIiZ oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Rzeszowie) w realizacji poprzednich edycji, które poświęcone były tematyce społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w różnych obszarach. Obydwa podmioty są silnie zaangażowane w aktywności ukierunkowane na podniesienie jakości życia różnych grup interesariuszy zewnętrznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych corocznie publikuje raport ze swojej społecznie odpowiedzialnej działalności, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w 2019 r. przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Program konferencji

Archiwum poprzednich edycji konferencji:
„Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”
„Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej”