24 października, podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”  zorganizowanej przez  Katedrę Nauk o Administracji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz ZUS Oddział w Rzeszowie, dyskutowano na temat tego, czym jest w praktyce CSR.

Od kilku lat wzrasta świadomość znaczenia CSR (ang. Corporate Social Responsibility) wśród podmiotów niekomercyjnych, jakimi między innymi są instytucje administracji publicznej, które mimo iż w swojej misji powinny być instytucjami społecznie odpowiedzialnymi, nie zawsze rozumieją i stosują kodeks dobrych praktyk nie tylko w stosunku do interesariuszy, ale też  funkcjonariuszy zatrudnionych przez dany urząd. 

W kraju, w którym panuje stosunkowo niski poziom zarówno zaufania jak i  zadowolenia obywatela z funkcjonowania urzędów administracji, temat społecznej odpowiedzialności jest szczególnie warty uwagi i analizy. Uczestnicy zastanawiali się wspólnie na temat tego, w jaki sposób CSR wpływa na funkcjonowanie urzędów, zarówno wewnątrz struktur jak i na zewnątrz. Zaproszeni goście mówili o podnoszeniu jakości usług, o misji funkcjonariusza publicznego i odpowiedzialności społecznej jaka wiąże się z wydawaniem konkretnych decyzji, które mogą mieć wielki wpływ na życie obywatela – np. bankructwo czy interwencja komornicza.

W konferencji wzięła udział liczna grupa studentów oraz pracowników naukowych oraz przedstawicieli administracji publicznej, którzy przyjechali do Rzeszowa, aby dyskutować na temat odpowiedzialnych społecznie działań i praktyk jakie wzorem świata biznesu powinien inicjować urząd.

Konferencję rozpoczęła Pani prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, która jest inicjatorem oraz opiekunem merytorycznym projektu. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień prelegentów, między innymi Pani Anny Siejdy, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, która opowiadała o konkretnych działaniach ministerstwa, jakie od kilku lat wdraża do swoich praktyk. Pani Dyrektor wymieniła plany zastąpienia samochodów służbowych samochodami elektrycznymi, które będą przyjazne środowisku oraz bardziej ekonomiczne w eksploatacji, a także o konsekwentnym realizowaniu zaleceń zawartych w Ustawie o dostępności – w Ministerstwie już wkrótce osoby niepełnosprawne stanowić będą 6% pracowników.

Uczestniczka Konferencji, pani  Aleksandra Małozięć, Corporate Communications Manager  z firmy Śnieżka, która od lat tworzy raporty na temat funkcjonowania CSR w swojej firmie zna zagadnienie od strony praktycznej, przestrzegała obecnych, aby nie popełniali tych samych błędów, jakie popełniał świat biznesu połowicznie interpretując CSR – Samo przekazywanie wielkich sum na cele charytatywne, w miejsca gdzie wsparcie finansowe jest najbardziej potrzebne nie wystarcza,  jeżeli urząd nie zadba o swojego pracownika, o warunki pracy, o wyeliminowanie mobbingu pracowniczego,  jeżeli nie będzie odpowiedzialny wewnętrznie, nie może uważać się za odpowiedzialnego społecznie – Powiedziała  pani Aleksandra.

W trakcie Konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne, pierwsza na temat – „Transfer koncepcji społecznej odpowiedzialności do sektora administracji publicznej – realna potrzeba czy niezasadne przejecie wzorca biznesowego?” Druga –  „Wymiar praktyczny społecznej odpowiedzialności administracji”.

Patronat nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Wojewódzki. Partnerem konferencji była Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia