Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z rzeszowskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizowały konferencję naukową nt. społecznej odpowiedzialności administracji publicznej, która odbyła się 26 października br. w murach uczelni.

Celem organizacji konferencji było poszukanie optymalnych rozwiązań modelowych, w jakich organy administracji rządowej i samorządowej mogą realizować założenia odpowiedzialności społecznej.

Była to druga edycja tego przedsięwzięcia. Pierwsza, konferencja odbyła się w październiku 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Jej głównym organizatorem był Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy partnerstwie merytorycznym rzeszowskich uczelni, w tym WSIiZ.

Temat konferencji jest niezwykle inspirujący badawczo, co stwarza doskonały obszar do badań, konferencji, wystąpień, ale oczywiście – co ważniejsze – jest to obszar o ogromnej doniosłości społecznej – podkreśliła prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, otwierając konferencję z ramienia uczelni.

Inauguracyjną mowę wygłosiła Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Ewa Papiewska-Borkowska, która m.in. podkreśliła, że w świetle zmian jakie zachodzą w przestrzeni społecznej i gospodarczej oraz dostrzegając zmiany w sferze zarządzania, widoczny jest wzrost konieczności stosowania społecznej odpowiedzialności w biznesie, a także w administracji publicznej.

Gościem specjalnym konferencji była Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju, która zaprezentowała wykład wprowadzający pt. „Odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności – perspektywa krajowa i europejska”.

Następnie odbyły się trzy sesje tematyczne. Pierwsza moderowana przez prof. nadzw. dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułka, dotyczyła ram normatywnych i systemowych funkcjonowania zasad społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. W drugiej moderowanej przez dr. Grzegorza Pieszko, poruszane były zagadnienia specyfiki społecznej odpowiedzialności administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym. Ostatnia sesja dotyczyła społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w wybranych działaniach administracji publicznej, a moderatorem był prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja.

Udział w przedsięwzięciu wzięło kilkadziesiąt osób reprezentujących administrację publiczną, samorządową oraz świat nauki z całej Polski m.in: Poznania, Zielonej Góry, Warszawy, Katowic i oczywiście Podkarpacia.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Plakat

Galeria