Jak korzystać z internetu przygotowując materiały dydaktyczne? Jaką korzyść nauczycielom i uczniom przyniesie korzystanie z platformy e-learningowej? Czy dobrym pomysłem jest korzystanie z gier symulacyjnych podczas lekcji w szkole? Odpowiedzi m.in. na te pytania padły podczas konferencji "Wykorzystanie komputera w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych
w szkołach ponadgimnazjalnych".

Konferencja odbyła się 31 stycznia 2012 roku w auli Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej koło Rzeszowa.

– Konferencja skierowana jest do nauczycieli i stanowi inaugurację cyklu szkoleń specjalistycznych przygotowanych dla nauczycieli i dyrektorów. Wierzymy również, że stanie się okazją do wypracowania wspólnych działań skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – wyjaśnia Joanna Dudek, organizator konferencji.

Celem nadrzędnym konferencji była inspiracja nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych do wykorzystania możliwości jakie stwarza wykorzystanie komputera i metod informatycznych w dydaktyce szkół ponadgimnazjalnych.

W trakcie konferencji wystąpili ze swoimi prezentacjami m.in.:

  • Zdzisław Nowakowski – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu: „Certyfikat e-Nauczyciel”
  • Piotr Ożarski – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: „Nowe technologie w dydaktyce przedmiotowej – moda czy konieczność?”
  • Tomasz Bartczak – WSIiZ: „e-dziennik – pomoc dla nauczyciela i rodziców”
  • Wojciech Pitura – WSIiZ: „Gry symulacyjne w nauczaniu”
  • Janusz Korniak – WSIiZ: „Wykorzystanie Internetu w przygotowaniu materiałów dydaktycznych”.
  • Piotr Betlej – WSIiZ: „Praca nauczyciela i ucznia z platformą e-learningową”.

Pliki do pobrania:
Program konferencji
Formularz zgłoszenia