Rynek IT rozwija się dziś bardzo dynamicznie. Pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na cały świat i przyspieszyła cyfrową rewolucję. Wielu przedsiębiorców musiało z dnia na dzień wdrożyć nowe systemy informatyczne w swoich organizacjach. Szybko postępująca digitalizacja i wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne usługi jeszcze bardziej umocnił pozycję kandydatów z obszaru IT i zwiększył zapotrzebowanie przede wszystkim na doświadczonych specjalistów.

Rozwiążmy spór istniejący od dawna – czym różni się informatyk od programisty, specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa oraz grafika komputerowego?

Maryla Rarus, p.o. Kierownika Biura Karier WSIiZ: Rzeczywiście wiele osób ma jeszcze pewien problem z odróżnieniem informatyka od programisty czy specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa. Różnice w zakresie działań wymienionych specjalistów są spore, dlatego warto precyzyjnie określać profesje informatyczne.

Dr inż. Janusz Kolbusz, Prodziekan Kolegium Informatyki Stosowanej: Uściślając – informatyka to dziedzina nauk zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Zatem informatyk to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności tworzenia, przetwarzania i przekazywania informacji za pomocą programów komputerowych, znająca budowę i działanie urządzeń komputerowych. Słowem informatyk określa się osobę mówiąc ogólnie o zawodzie. Programowanie to jedna z dziedzin informatyki, stąd programistę często nazywa się informatykiem.

Pamiętajmy – programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Najczęściej zna ona wiele języków programowania, które stosuje w zależności od zapotrzebowania. Podobnie jak programiści, specjaliści od cyberbezpieczeństwa, graficy komputerowi, inżynierowie danych, analitycy IT, to ogólnie „informatycy” – posiadający wiedzę z danej specjalizacji.

Komisja Europejska wskazuje, że deficyt pracowników branży IT w Polsce wynosi ok. 50 tys. osób, a niedobór kadry eksperckiej dotyka w naszym kraju jedną trzecią firm z sektora informatycznego. Jakich kandydatów najczęściej szukają pracodawcy? Na co zwracają oni największą uwagę?

Eliza Bolon, Specjalista ds. Rekrutacji i HR w Ideo Sp. z o.o. : Aktualnie poszukiwani są programiści praktycznie wszystkich specjalizacji. Wyjątkowo widoczny jest wzrost zapotrzebowania na specjalistów ds. analizy danych, rozwiązań chmurowych i cyberbezpieczeństwa. Profil kandydata zależy w dużej mierze od sposobu organizacji pracy i wykorzystywanych technologii. Coraz ważniejsze są również kompetencje miękkie, nastawienie do pracy i potencjał rozwojowy. Szczególną uwagę zwraca się na umiejętność komunikacji i pracy zespołowej (szczególnie w dobie powszechnej pracy zdalnej). Oczywiście kluczowymi umiejętnościami są w dalszym ciągu umiejętności twarde dotyczące stricte technologii m.in. znajomość języków programowania, takich jak np. PHP, C#, czy też konkretnych frameworków backendowych oraz frontendowych.

Maryla Rarus: Problem ze znalezieniem specjalistów w branży IT nie jest nowy. W ofertach pracy bardzo często pojawia się również wymóg wyższego wykształcenia. W naszej uczelni już podczas studiów studenci zdobywają swoje pierwsze doświadczenie zawodowe, dzięki czemu mogą zweryfikować obszar, w jakim chcą rozwijać swoją karierę zawodową. Studenci, którzy ukończą pierwszy stopień studiów o profilu praktycznym, mają za sobą pół roku praktyk zawodowych. Dodajmy do tego trzy miesiące praktyk realizowanych na drugim stopniu i ukazuje nam się świeży absolwent uczelni wyższej z 9 miesięcznym doświadczeniem zawodowym. Pracodawcy cenią sobie osoby, które już wcześniej miały możliwość poznania specyfiki pracy i które dzięki swoim pierwszym doświadczeniom zdobyły pewną wiedzę oraz kompetencje przydatne w pracy zawodowej.

Pani Marylo, wspomniała Pani o praktykach – w jaki sposób uczelnia pomaga studentom w znalezieniu takiej praktyki?

Maryla Rarus: Niejednokrotnie na uczelni organizowane są spotkania z pracodawcami podczas których studenci mają możliwość rozmowy z osobami pracującymi w danej dziedzinie. Mogą zadawać nurtujące ich  pytania, a przede wszystkim mogą nawiązać kontakt z praktykami. Pracodawcy bardzo chętnie korzystają z możliwości spotkań ze studentami, podczas których mogą bliżej poznać oczekiwania młodych osób. Bardzo często po takich spotkaniach studenci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne oraz do późniejszej współpracy.

Dawno temu przyjęło się, że informatyk to mężczyzna. Od jakiegoś czasu ta perspektywa się zmienia i kobiety także podejmują pracę w IT. Czy środowisko pracy jest dla kobiet informatyków przyjazne? 

Janusz Kolbusz: To prawda, że zawód informatyka jest zdominowany przez mężczyzn. Mimo to kobiety pracujące w tym zawodzie nie powinny czuć się gorsze. Z roku na rok możemy zauważyć wzrost liczby kobiet studiujących na kierunku Informatyka. W mojej ocenie przy wyborze kierunku studiów płeć jest naprawdę drugoplanowa, ważnym jest zainteresowanie i pasja. Myślę, że środowisko pracy jest dla kobiet informatyków przyjazne.

Eliza Bolon: Stereotypy tego typu dość mocno zakorzeniły się w naszym społeczeństwie. Na szczęście coraz więcej zmienia się w tej kwestii, a sama branża IT robi dużo, by te zmiany przyśpieszyć. Coraz mocniej widoczne są chociażby liczne kursy czy szkolenia IT prowadzone przez kobiety dla kobiet, które poza wiedzą mają również inspirować i stanowić motywację do rozwoju w tym kierunku. Wracając jednak do środowiska pracy IT – jeśli się nad tym dobrze zastanowimy to praca programisty jest pracą stricte umysłową, co samo przez się eliminuje z niej aspekt płciowości. Co więcej, kobiety mogą wiele wnieść do pracy tradycyjnie męskich zespołów.

Krystian Siemiński, Menadżer ds. robotyzacji w Sagitum S.A.: W mojej opinii nie ma żadnych zagrożeń w pracy dla kobiet informatyków. Praca jako informatyk, choć to bardzo ogólne pojęcie, wymaga specjalistycznej wiedzy oraz pewnych predyspozycji. Kobiety znajdą swoje miejsce w tej branży i w wielu przypadkach ich naturalne predyspozycje, które każdy z nas posiada, mogą okazać się kluczowe w doborze stanowiska.

Ukończyłeś studia na kierunku Informatyka, jesteś zadowolony z wyboru tej ścieżki kształcenia? Co sprawiło, że zdecydowałeś się podjąć edukacji na tym kierunku?

Grzegorz Wójcik, Absolwent Informatyki: Przede wszystkim jestem zadowolony z pójścia na studia. Jest bardzo wiele głosów ze środowiska IT, że studia są dla informatyka niepotrzebne i liczy się wyłącznie praktyka oraz samodoskonalenie. Zgadzam się, że można z powodzeniem pracować w zawodzie i odnosić sukcesy, ale przynajmniej w moim przypadku studia pozwoliły mi zobaczyć szerszy kontekst tej branży.

Zdecydowałem się na ten kierunek ponieważ od czasów szkoły podstawowej zawsze interesowała mnie informatyka. Od czasów pierwszego komputera z 96Mb pamięci RAM i przycisku „Turbo” na obudowie miałem przeświadczenie, że jest to coś, co lubię robić. Równolegle z pójściem na studia założyłem firmę zajmującą się programowaniem webowym, więc było to dla mnie dość naturalne, że wybiorę informatykę jako kierunek kształcenia.

Jak z perspektywy Wykładowcy/ Absolwenta/ Studenta oceniają Państwo studia na kierunku Informatyka? Co jest największą zaletą , a co wadą studiów informatycznych?

Janusz Kolbusz: Największą zaletą studiów informatycznych w WSIiZ jest to, że dają szeroki pogląd na to, czym jest informatyka – od budowy komputera i układów scalonych po programowanie i sztuczna inteligencję. Studia oferują szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych, którą można zdobyć zarówno na studiach I jak i II stopnia. Niewątpliwie ludzie są największą zaletą. Studia informatyczne pozwalają nawiązać kontakty, zarówno między studentami, wykładowcami, jak również pracodawcami i przedstawicielami biznesu.

W trakcie studiów na kierunku Informatyka w WSIiZ studenci mogą uzyskać nie tylko wiedzę i umiejętności praktyczne, ale również potwierdzić je cenionymi na rynku pracy certyfikatami informatycznymi. Tutaj należy wspomnieć, że Polska Komisja Akredytacyjna doceniła starania naszej Uczelni przyznając kierunkowi Informatyka Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii: „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”. WSIiZ jest pierwszą i jedyną niepubliczną uczelnią wyższą uhonorowaną takim wyróżnieniem.

Karol Pitra, Student Informatyki: Niewątpliwie największą zaletą studiów informatycznych jest pozyskanie technicznej i bardzo praktycznej wiedzy. Kierunek informatyka pokazuje i poniekąd wprowadza nas w bardzo szeroki oraz dynamicznie rozwijający się świat IT. Niestety, jego najgorszą wadą jest to, że nie jest w stanie nauczyć nas wszystkiego. Tak naprawdę studia informatyczne są nam w stanie wskazać drogę i kierunek w którym możemy się później rozwijać.

Grzegorz Wójcik: Każdy kierunek studiów ma swoje wady i zalety. Obecna dziedzina informatyki jest tak rozległym obszarem, że nie sposób jest wszystkim się interesować i wszystko lubić. Główną wadą tego kierunku jest właśnie rozmycie wszystkich dziedzin. Jako osoba skupiona głównie na programowaniu zawsze chciałem poświęcać tej dziedzinie jak najwięcej czasu, a każdy inny „rozpraszacz” był mi nie na rękę. Z perspektywy czasu trochę inaczej na to patrzę. Okazało się, że bardziej od umiejętności twardych w praktyce przydały mi się takie przedmioty jak „Zarządzanie projektami” czy „Analiza biznesowa”, dzięki którym podejmowałem lepsze decyzje jako właściciel firmy IT. Największą zaletą tych studiów były zdecydowanie zajęcia z praktykami – osobami, które pracują na co dzień w firmach IT. Kilka takich godzin zajęć potrafiło dostarczyć więcej wiedzy i doświadczenia niż 30 godzin wykładów.

Na którym stopniu studiów jest więcej nauki: na pierwszym czy drugim? Jaki przedmiot, Waszym zdaniem, jest najcięższy do zaliczenia?

Karol Pitra: Ciężko jednoznacznie określić, na którym stopniu jest więcej nauki. Dla mnie oba stopnie są tak samo wymagające. Cały czas jest coś nowego, a jeżeli jest coś nowego to wymaga czasu oraz nauki. Myślę, że studia drugiego stopnia i przedmioty, jakie są na nich poruszone, uczą nas bardziej ogólnie, mniej technicznie – prezentują wiedzę na wyższym poziomie abstrakcji. W przeciwieństwie do studiów pierwszego stopnia, gdzie wiedza była bardziej elementarna, konkretne rzeczy wynikały z konkretnych pojęć i zagadnień. To wszystko wydawało się bardziej usystematyzowane, a co za tym idzie – prostsze. Dla mnie najtrudniejszymi przedmiotami do zdania były: matematyka, matematyka dyskretna i fizyka.

Grzegorz Wójcik: Zdecydowanie na pierwszym stopniu było więcej nauki. Głównie wynika to z przedmiotów „okołoinformatycznych”, których na pierwszych semestrach jest mnóstwo. Drugi stopień to już drążenie szczegółów i wykorzystywanie już nabytych podstaw. Najcięższe do zaliczenia zawsze są przedmioty, które nas nie interesują. Dla mnie najbardziej kłopotliwe były do zaliczenia zajęcia dot. sztucznej inteligencji, natomiast programowanie zawsze było spacerkiem. Moi koledzy ze specjalizacji „sieci komputerowe” programowanie traktowali raczej jako coś nie do przejścia, a pozostałe przedmioty były dla nich proste. Tak więc jak zwykle bywa – to zależy.

Jaką ścieżkę kształcenia, specjalność wybrałeś na II stopniu studiów i dlaczego?

Grzegorz Wójcik: Na drugim stopniu realizowałem „Inżynierię produkcji oprogramowania”. W grze była również ścieżka dotycząca analityki biznesowej, ale niestety było za mało chętnych. Wybór inżynierii produkcji oprogramowania był najbliższy temu, co już po 4 latach zdążyłem wypracować w swojej firmie – czyli właśnie produkcji oprogramowania.

Karol Pitra: Zarówno pierwszy jak i drugi stopień kształcenia obrałem w kierunku programowania. Na studiach pierwszego stopnia stanąłem przed wyborem specjalizacji, mój wybór padł na programowanie. Na początku był strach i obawy, ale chęć poznania tego obszaru i nauczenia się programowania była dużo większa. Szybko okazało się, że to coś co lubię i w czym czuję się dobrze. Nauka nie sprawiała mi problemów a wręcz przeciwnie – bardzo ciekawiła.

Grzegorzu, jesteś już Absolwentem WSIiZ-u, wiem, że w okresie studiów pracowałeś w zawodzie. Proszę powiedz jak udało Ci się łączyć naukę z pracą?

Grzegorz Wójcik: Kluczowym, aby jednocześnie uczyć się i studiować, było wybranie studiów niestacjonarnych. Moje życie przez 5,5 roku było praktycznie przeplatanką pracy i studiowania – nie zostawało za dużo miejsca na inne sfery. Udało się to łączyć tylko poprzez odpowiednią organizację czasu oraz wzajemne wsparcie przyjaciół ze studiów (pozdrowienia dla Rafała i Marcina 😊 ). W pojedynkę raczej nie byłoby to możliwe.

Wiele osób – zamiast studiów – wybiera inne formy nauki, np. kursy programowania. Mogą Państwo wskazać zalety i wady takiego podejścia? Czy w procesie rekrutacji kandydat po kursach jest tak samo postrzegany, jak kandydat po studiach?

Maryla Rarus: W przypadku stanowisk IT wykształcenie kierunkowe może okazać się niezbędne. Ukończenie szkoły wyższej otwiera dużo więcej możliwości w późniejszym dokształcaniu się z danej specjalności. Wystarczy przejrzeć oferty pracy – większość ofert na wyższych stanowiskach, gdzie oczekujemy bardzo dobrego wynagrodzenia, wiąże się z wymaganiem przez pracodawcę wykształcenia kierunkowego wyższego, dlatego absolwenci studiów wyższych z informatyki bardzo szybko znajdują zatrudnienie po ukończeniu kształcenia, a nawet już w trakcie studiów.


Krystian Siemiński:
W mojej opinii każdy młody człowiek powinien przejść drogę studiów inżynierskich lub licencjackich aby nabyć podstawową wiedzę, która będzie mu niezbędna w pracy. Oczywiście w tym czasie warto się szkolić, wychodzić „poza swoje pudełko”. Jednak to solidne podstawy dają większe szanse na dobry start. Oczywiście każdy z nas jest inny i podąża obraną przez siebie drogą. Jeśli jednak Młody Człowiek nie wie, gdzie chce iść, powinien zacząć od studiów pierwszego stopnia. Potem praca i zdobywanie doświadczenia. Preferuję model amerykański, więc po około dwóch latach pracy warto pomyśleć o studiach drugiego stopnia. Wtedy z reguły już wiemy, co chcemy w życiu robić.

Eliza Bolon: Sposobów na zdobycie wiedzy i wejście do branży IT jest wiele i można powiedzieć, że każda z nich ma swoje plusy i minusy. Kwestią zasadniczą jest wybranie ścieżki dopasowanej do nas samych i naszych oczekiwań. Czy studia w IT są jednak niezbędne? Z jednej strony nie, bo to wiedza i doświadczenie, niezależnie od poziomu posiadanego wykształcenia, są brane pod uwagę w trakcie rekrutacji. Warto uwzględnić jednak sytuację, gdy pracodawca ma do wyboru kilku kandydatów o podobnych umiejętnościach oraz doświadczeniu. W tym przypadku prawdopodobnie zatrudni osobę, która będzie posiadać tytuł inżyniera lub magistra informatyki.

Warto też uświadomić sobie, że same w sobie studia, uczestnictwo w kursach czy tzw. bootcampach nie zrobią z kandydata wykwalifikowanego programisty. Potrzeba tutaj wiele wysiłku i pracy własnej, aby osiągnąć założony cel. Bez nich samo ukończenie danej formy kształcenia daje nam tylko papierek.

Porównując jednak te dwie formy zaletą studiów z pewnością jest szeroki background, , dzięki któremu absolwentowi będzie znacznie łatwiej wejść w środowisko pracy, w którym konieczna jest efektywna współpraca z innymi specjalizacjami. Do tego studia otwierają mnóstwo możliwości, a równoczesne z nimi podjęcie pracy lub stażu to z kolei szansa na zdobycie licznych umiejętności praktycznych.

Kursy najczęściej skupiają się na dość wąskim obszarze, więc zgłębianie kolejnych elementów „układanki” będzie pracą indywidualną. Z drugiej strony jednak to kursy oraz bootcampy kładą nacisk na szkolenie praktycznych umiejętności, które dla pracodawcy są szalenie ważne. W tym kontekście można powiedzieć, że stanowią idealny sposób poszerzenia zakresu wiedzy już posiadanej przez kandydata.

Jakie predyspozycje powinna posiadać osoba, która chciałaby studiować informatykę? Co powiedzieliby Państwo osobie, która chciałaby wybrać właśnie ten kierunek?

Karol Pitra: Na pewno osoby o zmyśle humanistycznym nie będą miały tutaj łatwo i szybko mogą się przekonać, że to nie ich świat. Moim zdaniem ten kierunek jest stworzony dla osób lubiących ścisłą wiedzę oraz tych, które lubią znać problem od podszewki, wiedzieć co z czego wynika. Na tych studiach, „umówmy się”, nie pisze się wypracowań, a programy to trochę inny styl pisania. Umysł ścisły, kreatywny, otwarty na nowe pomysły, myślący nieszablonowo sprawdzi się tutaj wyśmienicie.

Grzegorz Wójcik: Kandydat aplikujący na te studia musi mieć ogromną motywację do samodzielnej nauki. Informatyka to kierunek tak obszerny, że jeżeli nie robi się nic samemu, to nie ma sensu podchodzić do tematu. No i oczywiście trzeba być choć trochę umysłem ścisłym – matematyka, programowanie, sieci, sztuczna inteligencja i kilka innych przedmiotów mogą sprawić kłopot „artystycznej duszy”.

Krystian Siemiński: Przede wszystkim należy pamiętać, że informatyka mieści się w zakresie nauk ścisłych. Dlatego studiowanie tego kierunku np. dla „artystycznej duszy” nie będzie najlepszym wyborem. Co nie znaczy, że taka osoba nie odnajdzie się w firmie informatycznej.

Oprócz predyspozycji „twardych” warto zwrócić uwagę na fakt, że tak jak cały świat, podobnie i  świat informatyki zmienia się bardzo szybko. Dlatego chęć zdobywania nowej wiedzy, otwartość na zmianę oraz szybkość uczenia się nabierają coraz większej wartości. W samej  pracy w branży IT przydadzą się umiejętność współpracy oraz komunikatywność. Warto również pamiętać o dobrej znajomość języka angielskiego.

Eliza Bolon: Predyspozycje osoby chcącej wejść do branży IT są dość płynne tzn. zależą w dużej mierze od obszaru, w jakim dana osoba chce się rozwijać i pracować. Programista, grafik, administrator czy kierownik projektu – każde z tych stanowisk wiąże się z innymi obowiązkami i charakterem pracy, a co za tym idzie oczekiwanymi predyspozycjami.

Myślę, że można jednak wyróżnić kilka cech, które przydadzą się niezależnie od wybranej ścieżki rozwoju. Wśród nich nieoceniona będzie na pewno chęć i świadomość potrzeby ciągłego rozwoju oraz umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy. Dlaczego? W branży IT nieustannie się coś dzieje, zmienność jest tu kluczowym aspektem funkcjonowania, stąd też umiejętność szybkiej adaptacji do zmian i nowości ma olbrzymie znaczenie.

Istotna jest również umiejętność logicznego myślenia – dobry pracownik musi umieć analizować, rozpoznać składowe poszczególnych zagadnień oraz określać zależności zachodzące między nimi. Przyda się też precyzja i dokładność, bo w projektach IT jeden drobny błąd może dołożyć nam masę pracy. Nie bez znaczenia jest także cierpliwość i wytrwałość, gdyż duże systemy nie powstają z dnia na dzień i potrzeba tutaj tysięcy godzin, aby doczekać wielkiego finału.

Eliza Bolon
Specjalista ds. Rekrutacji i HR
Ideo Sp. z o.o.

Maryla Rarus
p.o. Kierownika Biura Karier WSIiZ
Doradca zawodowy

Krystian Siemiński
Menadżer ds. robotyzacji
Sagitum S.A.

Dr inż. Janusz Kolbusz
Prodziekan Kolegium Informatyki Stosowanej

Karol Pitra
Student Informatyki II stopnia

Grzegorz Wójcik 
Absolwent Informatyki we WSIiZ

Rekrutacja w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na studia magisterskie na kierunku Informatyka potrwa do 31 marca 2022 roku.

Rekrutacja w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na studia inżynierskie na kierunku Informatyka rozpocznie się w miesiącach wiosennych.

Rekrutacja odbywa się za pomocą elektronicznego systemu dostępnego na stronie www.wsiz.edu.pl. Zainteresowani mogą kontaktować się z Działem Rekrutacji, który rozwieje wątpliwości i odpowie na wszystkie pytania.

Numer telefonu: 17 866 11 88 lub 17 866 11 99
Mail: rekrutacja@wsiz.edu.pl