Inauguracja jubileuszowego roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 7 października 2020 roku o godz. 11.00. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną udział w uroczystości będzie możliwy tylko za pośrednictwem transmisji online.

Inauguracja Roku Akademickiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności akademickiej. W tym roku, z uwagi na epidemię Covid-19, nie możemy celebrować tego święta w dotychczasowej formule, nie wyobrażamy sobie jednak, aby w tym wyjątkowym dniu zabrakło na naszej Uczelni Przyjaciół oraz Partnerów WSIiZ. Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w uroczystości za pośrednictwem relacji online. Inauguracja będzie realizowana w dwóch wersjach językowych: po polsku oraz po angielsku.

Inauguracja transmisja pol

Inauguracja WSIiZ fb

Część oficjalną uroczystości rozpocznie przemówienie JM Rektora dra Wergiliusza Gołąbka, a po nim zaprezentowany zostanie film podsumowujący miniony rok akademicki. Najważniejszym punktem programu Inauguracji będzie Immatrykulacja, czyli przyjęcie studentów ścieżek polsko- i angielskojęzycznych oraz uczestników Seminarium Doktoranckiego do wspólnoty akademickiej WSIiZ. W czasie uroczystości nie zabraknie też wyróżnień, podziękowań i gratulacji. Wykład inauguracyjny pt. „Ekonomia w 2020 roku – czy powinniśmy napisać podręczniki na nowo?” wygłosi dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ.

WSIiZ, inauguracja, program

 

Inauguracja Roku Akademickiego otworzy obchody Jubileuszu 25–lecia WSIiZ. Punktem kulminacyjnym tych obchodów będzie uroczyste Posiedzenie Senatu i Konwentu WSIiZ, zorganizowane dokładnie w dniu powołania Uczelni (8 marca 2021) oraz Gala, w czasie której będziemy nie tylko wspominać, ale przede wszystkim świętować i snuć plany na przyszłość (czerwiec 2021). W programie wydarzeń nie zabraknie też Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów WSIiZ (wrzesień 2021). W kalendarium obchodów jubileuszowych znajdą się także uroczystości o charakterze akademickim, konferencje naukowe, seminaria, wykłady otwarte, konkursy oraz wystawy artystyczne, nie zabraknie również zmagań sportowych i artystycznych.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, dokładne daty poszczególnych wydarzeń oraz forma ich realizacji zostaną podane w późniejszym terminie.