INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO
2020/2021

7 października br.
środa
godz. 11:00 | Aula KM8
Centrum Edukacji Międzynarodowej / Kielnarowa

INAUGURACJA

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, udział w tegorocznej uroczystości
możliwy będzie TYLKO za pośrednictwem transmisji online.

Wykład inauguracyjny:
Ekonomia w 2020
– czy powinniśmy napisać
podręczniki na nowo?

dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ