Dwunastu studentów WSIZ, pochodzących z najbardziej dotkniętych wojną obszarów Ukrainy, otrzymało finansowe granty ufundowane przez Fundację Shapiro, tworzoną przez rodzinę Eda & Barbary Shapiro wraz z dwójką dorosłych dzieci oraz partnerów lokalnych.

Założona w 2001 roku Fundacja Shapiro od ponad dwudziestu lat niesie pomoc pomoc humanitarną na całym świecie głównie emigrantom, uchodźcom, mniejszościom narodowym. Działa między innymi poprzez wsparcie dzieci uchodźców, pomoc w podstawowych potrzebach, przesiedlenie uchodźców, organizacje ścieżki prawnej, poprawę i obniżenie kosztów podróży uchodźców oraz inicjatywy na rzecz zatrudnienia.

Realizując projekty w Polsce Fundacja podjęła pracę z Fundacją Jewish Community Centre (JCC Kraków), której głównym celem jest budowanie żydowskiej społeczności w Krakowie. JCC Kraków skupia osoby pochodzenia żydowskiego oraz ludzi zainteresowanych kulturą, religią i tradycją żydowską. Oferuje porady genealogiczne dla osób poszukujących swoich korzeni żydowskich.

Jednym z działań prowadzonych we współpracy z JCC Kraków, jest projekt wsparcia finansowego dla studentów z Ukrainy. Na ten cel Fundacja Shapiro przekazała Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 50 tysięcy złotych. Granty otrzymało 12 studentów z obwodów najbardziej dotkniętych wojną. Kryteria wyboru stanowiły również, wysoki wynik na świadectwie ukończenia szkoły, pozytywna decyzja przyjęcia na studia w pierwszej turze oraz przekroczenie granicy po 31 styczniu 2022 roku.

Ponadto Komisja Rekrutacyjna, jako beneficjentów wskazała osoby nieletnie, niemające możliwości podjąć pracy zarobkowej w celu poprawienia swojej sytuacji materialnej. Pieniądze rozdysponowane zostały jednakowo na każdego studenta, w postaci dofinansowania do zakwaterowania i kosztów utrzymania 2000zł oraz abonamentu na lunch, do wykorzystania w przez okres 20 dni roboczych równowartości 2000 zł. Dodatkowo w ramach projektu studenci będą mogli w razie potrzeby skorzystać z pomocy psychologicznej wykwalifikowanego psychologa w wymiarze 22 godzin. Tak skonstruowane wsparcie, płynące od partnera WSIiZ, jakim jest Fundacja Shapiro, ma na celu zapewnić możliwie najlepsze warunki do życia i rozwoju studentów z Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb nie tylko materialnych, ale również mentalnych.

O Fundacji Shapiro

Fundację Shapiro tworzy rodzina Ed & Barbara Shapiro wraz z dwójką dorosłych dzieci oraz partnerzy lokalni. Przez pierwsze 15 lat istnienia działalność Fundacji skupiała się na wsparciu stypendystów następujących ośrodków: Boston Children’s Hospital, Doctors Without Borders (MSF), Horizons for Homeless Children oraz uniwersytetów: The Wharton School of the University of Pennsylvania I UCLA Ander-son School of Management. Rok 2016 był punktem zwrotnym dla realizowanych inicjatyw przez Fundację Shaprio i zdecydowano o kompleksowym wsparciu całej społeczności min. sponsorując prze-siedlenie rodzin syryjskich uchodźców do Bostonu. Ponadto Ed zdecydował się na miejcu wesprzeć kryzys uchodźców – aby zrozumieć przyczyny migracji, roli ONZ, możliwości identyfikowania, a także wspierania potrzebujących w formule „win-win” sponsorując społeczność lokalną, która na pierwszej lini wspiera przesiedlonych uchodźców.

Działania Fundacji rozpoczynają się od identyfikacji najlepszych organizacji pozarządowych z którymi w kolejnym kroku podejmuje współpracę. W niektórych przypadkach zaangażowanie jest pasywne/finansowe pozwalając partnerom humanitarnym się utrzymać i rozwijać projekty niosące pomoc potrzebującym. Ponadto udzielane są wieloletnie dotacje minimalizujące długoterminową niepewność finansową. Fundacja ściśle współpracuje z innymi organizacjami niosącymi pomoc humanitarną, aby wspólnie zidentyfikować luki we wsparciu dla najsłabszych. Jednomyślnie opracowuje strategię, starając się znaleźć realistyczne rozwiązania, a następnie zapewnia długoterminowe finansowanie lokalnych projektów.

Projekty realizowane dla uchodźców:

Wsparcie dzieci uchodźców, pomoc w podstawowych potrzebach, przesiedlenie uchodźców, organizacja ścieżki prawnej, poprawa i obniżenie kosztów podróży uchodźców, inicjatywy na rzecz zatrudnienia.

Projekty edukacyjne prowadzone przez organizację: 

Turcja uruchomienie przez rząd bezpłatnego uniwersytetu dla uchodźców, ale dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Shapiro, we współpracy z lokalną Fundacją Karam za jedyne 1400 USD/semestr umożliwiono syryjskim uchodźcom imartykulacje. W związku z powyższym stworzona została dla tej grupy najlepsza możliwość osiągnięcia samowystarczalności finansowej w Turcji.

Polska – poprzez JCC Kraków. W ramach działań na miejscu w pierwszych tygodniach wojny na Ukrainie wsparto lokalnie operatora żłobków oraz udzielono grantów dla dwóch partnerskich uczelni na pomoc finansową dla studentów. Program ten został rozszerzony o program stypendialny dla ukraińskich studentów na kolejnych uczelniach w Polsce.

Rodzina Shapiro stojąca na tle zielonej ścianki
Rodzina Shapiro, źródło: Fundacja Shapiro

O Fundacji Jewish Community Centre (JCC Krakow)

Głównym celem Centrum jest budowanie żydowskiej społeczności w Krakowie. JCC Kraków skupia osoby pochodzenia żydowskiego oraz ludzi zainteresowanych kulturą, religią i tradycją żydowska. W Centrum prowadzone są różnorodne zajęcia, kursy, warsztaty i nauka języków obcych. Cyklicznie odbywają się wystawy, wernisaże, pokazy filmowe, promocje książki oraz wykłady na temat judaizmu, kultury żydowskiej i zasad religijności. Co tydzień w budynku JCC organizowana jest koszerna kolacja szabatowa dla członków. Z okazji świąt żydowskich Centrum organizuje spotkania, imprezy i inne uroczystości. W JCC aktywnie działa Klub Seniora, Żydowski Klub Studencki Hillel GIMEL, a także Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej FRAJDA. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności krakowskiej JCC Kraków oferuje porady genealogiczne dla osób poszukujących swoich korzeni żydowskich.