Pandemia koronawirusa to przede wszystkim kryzys humanitarny, ale pociąga za sobą jednocześnie bardzo poważne skutki społeczno-gospodarcze. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na skutek zakłóceń pojawiających się w niemal każdej dziedzinie gospodarki rośnie prawdopodobieństwo recesji, a nasze życie może niebawem wyglądać zupełnie inaczej, niż do tej pory.

Podczas debaty eksperci WSiZ próbowali dokonać diagnozy obecnej sytuacji, czyli wpływu pandemii  na różne sektory gospodarki, oraz przedstawić przybliżone priorytety dla polskiej polityki gospodarczej na najbliższy czas. Zapisu debaty można posłuchać TUTAJ. 

WSIiZ_Debata_Gospodarka_w_obliczu_pandemii

 

Moderator debaty: dr Joanna Podgórska, Prodziekan Kolegium Zarządzania WSIiZ ds. Kierunku Zarządzanie (sektor opieki zdrowotnej,  rynek walutowy).

Uczestnicy: prof. Wojciech Misiąg (sektor finansów publicznych), dr Jacek Rodzinka (sektor ubezpieczeń, rynek kapitałowy), mgr Artur Chmaj (sektor przedsiębiorstw), mgr Ulyana Zaremba (sektor przedsiębiorstw), dr Robert Pater (rynek pracy).

Debata odbyła się w dniu 15 kwietnia. Spotkanie było transmitowane online w czasie rzeczywistym na portalu społecznościowym WSIiZ na Facebooku