Jak definiowana jest opieka długoterminowa i jakie są jej rodzaje? Jakie są prawa pacjenta w opiece długoterminowej? Na te i inne pytania dr Małgorzata Paszkowska udziela szczegółowych odpowiedzi w najnowszej książce pt. „Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce”.

W książce przedstawiono w sposób kompleksowy aktualną organizację i funkcjonowanie opieki długoterminowej w Polsce. Omówiono w niej uwarunkowania społeczne, w tym problematykę niepełnosprawności i starości, a przede wszystkim formy opieki długoterminowej formalnej, funkcjonujące obecnie zarówno w systemie ochrony zdrowia, jak i w systemie pomocy społecznej. Posługując się przystępnym językiem autorka wskazuje m.in.:

  • jakie są rodzaje i stopnie niepełnosprawności oraz tryby orzekania o niej,
  • jakie są podokresy starzenia i jego charakterystyka,
  • jak definiowana jest opieka długoterminowa i jakie są jej rodzaje,
  • jakie akty prawne regulują opiekę długoterminową,
  • jakie są prawa pacjenta w opiece długoterminowej,
  • jakie świadczenia gwarantowane przysługują w zakresie opieki długoterminowej z ubezpieczenia zdrowotnego,
  • jakie świadczenia w zakresie opieki długoterminowej przysługują z pomocy społecznej.

Książka autorstwa dr Małgorzaty Paszkowskiej adresowana jest do: osób zarządzających i pracowników jednostek ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, a także organów administracji ochrony zdrowia oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką opieki długoterminowej, w tym do osób jej potrzebujących i ich rodzin.

Książkę można nabyć klikając TUTAJ.