Financial Internet Quarterly został zatwierdzony przez prestiżowy serwis Clarivate Analytics i uwzględniony w Emerging Sources Citation Index Web of Science (ESCI WoS).

Czasopismo można już wyszukiwać w międzynarodowej platformie naukowej Web of Science (w oknie wyszukiwarki należy wpisać odpowiedni numer ISSN: 2719-3454). Tym samym po ERIH Plus jest to drugie, tak liczące się repozytorium, które w przeciągu ostatniego półrocza doceniło zarówno stronę merytoryczną, jak i redakcyjną kwartalnika – podkreśla redaktor naczelny kwartalnika naukowego FIQdr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ.

Financial Internet Quarterly (FIQ) to anglojęzyczne czasopismo naukowe wydawane przez WSIiZ. Jego redakcję tworzą pracownicy uczelni oraz międzynarodowe grono naukowców reprezentujących uznane ośrodki naukowe. Tematyka tekstów publikowanych na łamach kwartalnika skupia się na zagadnieniach obejmujących: finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, ubezpieczenia, bankowość, rachunkowość, rynki kapitałowe oraz prawne aspekty zarządzania finansami.

Zespół redakcyjny FIQ zachęca do współpracy i publikowania własnych tekstów w kwartalniku. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej oraz pod adresem e-mail: office@finquarterly.com.

Wierzymy, że dyskusja jest najbardziej wartościową częścią pracy naukowej, dlatego zapraszamy do śledzenia profili czasopisma na portalu LinkedIn (@Financial Internet Quarterly) oraz ResearchGate project z miejscem przeznaczonym pod dyskusję wokół tematów numeru – zachęca do kontaktu dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ.

Aktualny numer Financial Internet Quarterly dostępny jest TUTAJ.