W ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Autyzmu Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii wraz z Kołem Naukowym Psychologii Stosowanej zaplanowało szereg spotkań. Wydarzenia są organizowane zgodnie z ideą równości szans realizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania.

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony jest co roku, w pierwszym tygodniu grudnia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania dołączyła do obchodów tego wydarzenia nawiązując do idei równości szans. Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii wraz z Kołem Naukowym Psychologii Stosowanej w związku z wydarzeniem zorganizowało szereg spotkań, które odbędą się w dniach 5 – 11 grudnia. 

Wydarzenia w ramach ETA organizowane we WSIiZ:

Konsultacje ze specjalistami Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Kraina Uśmiechu” 

KIEDY?: 06.12.2022 r., godz. 16.00-20.00

GDZIE?: pokój 218, WSIiZ, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów

Specjaliści podczas konsultacji odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące ASD oraz zaprezentują narzędzie diagnostyczne ADOS-2 – protokół obserwacji zachowań charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, który jest stosowany na całym świecie.

Spotkanie z Panem Damianem Liśkiewiczem, który pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie

KIEDY?: 08.12.2022 r., godz. 11.45-13.25

GDZIE?: Aula im. Prof. Chłopeckiego, WSIiZ, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów

Podczas spotkania Pan Damian Liśkiewicz opowie o działaniach pełnomocnika, które dotyczą wszystkich studentów, również tych którzy mają jedynie przejściowe trudności ze zdrowiem czy kondycją psychiczną.

Wystąpienie Pani Małgorzaty Żuk, dotyczące pracy terapeutycznej i wychowawczej z uczniami z ASD

KIEDY?: 09.12.2022 r., godz. 9.30-13.00

GDZIE?: Klub IQ, WSIiZ, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów 

Po wystąpieniu odbędzie się występ artystyczny uczniów przedszkola i szkoły „Kraina Uśmiechu” wraz pokazem filmu oraz wernisażem prac plastycznych wychowanków.

Pokaz filmu „Rain Man” wraz z klubem dyskusyjnym

KIEDY?: 10.12.2022 r., godz.14.10-18.00

GDZIE?: Aula im. Prof. Chłopeckiego, WSIiZ, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów

Spotkanie z Panem dr Tomaszem Gosztyłą, psychologiem, adiunktem Zakładu Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzącym grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ASD

KIEDY?: 11.12.2022 r., godz. 14.00-15.00

GDZIE?: Aula im. Prof. Chłopeckiego, WSIiZ, ul. Sucharskiego 2, Rzeszów

Dr Tomasz Gosztyła wygłosi referat pt. „Stresory i zasoby w doświadczeniu rodziców dzieci ze spektrum autyzmu”. 

O wydarzeniu

Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony jest w pierwszym tygodniu grudnia. Zainicjowany został przez Parlament Europejski, który w od 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Celem tego szczególnego tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na tą chorobę, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Osoba, u której stwierdza się takie zaburzenie inaczej postrzega świat, ma problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często jest nierozumiana i nieakceptowana przez otoczenie. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów choroby.