Regionalny punkt informacyjny EURODESK Rzeszów działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania został laureatem EURODESK Award 2020 w kategorii „Najbardziej inspirujący projekt”. Zwycięskie wydarzenie „EURODESK Tour” miało na celu promowanie mobilności wśród młodzieży i było wynikiem współpracy punktu rzeszowskiego ze stowarzyszeniem Europe4Youth z Krakowa, Fundacją Rozwoju Międzykulturowego EBU z Mińska Mazowieckiego oraz Fundacją Sempre a Frente z Lublina.

Młodzież z każdego z czterech wymienionych miast podróżowała po kraju, gdzie w każdym z punktów zdobywała wiedzę i umiejętności potrzebne nie tylko do wzięcia udziału w mobilności, lecz także do zorganizowania oraz pozyskania środków na organizację np. wymiany uczniowskiej.

„Pomysł na wspólny projekt narodził się w lutym ubiegłego roku. Z koleżankami z Krakowa, Lublina i Mińska Mazowieckiego chciałyśmy stworzyć projekt, który nie tylko będzie promował mobilność oraz informację młodzieżową, lecz także wykorzysta najmocniejsze strony naszych organizacji. W przypadku WSIiZ zadanie było wyjątkowo proste. Jako jedna z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w kraju chcieliśmy pokazać jaką wartość mają w sobie studia za granicą. Nasi studenci z Indii, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu oraz Zimbabwe podzielili się z licealistami swoimi doświadczeniami z Polski oraz opowiedzieli o czynnikach, które brali pod uwagę decydując się na studia w tak „egzotycznym” dla nich kraju.” – mówi Sylwia K. Mazur, konsultantka EURODESK w Rzeszowie oraz współorganizatorka „EURODESK Tour”.

Rzeszowski przystanek nazywał się „Intercultural Chill”. Po wystąpieniu studentów WSIiZu licealiści z Krakowa, Lublina i Mińska Mazowieckiego mieli możliwość porozmawiania ze studentami z wymiany Erasmus Plus, którzy do Rzeszowa przyjechali na jeden semestr. Ostatnim przystankiem na mapie EURODESK Tour był Kraków, gdzie fundacja Europe4Youth przeprowadziła szkolenia dla przyszłych koordynatorów i organizatorów projektów młodzieżowych. W szkoleniu brało udział pięcioro studentów WSIiZ.

Nagrody Eurodesk Awards przyznawane są od 2011 r. Ich misją jest docenienie zrzeszonych w sieci organizacji, które tworzą niebanalne, innowacyjne i potrzebne młodzieży projekty. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2020 r. do konkursu zgłoszono 50 projektów z 15 krajów. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach. Decyzję o wyborze najlepszych projektów podejmuje międzynarodowe jury, w składzie którego znajdują się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej i Erasmus Student Network. Czwarty projekt wybierają członkowie sieci Eurodesk.