Dwa czasopisma naukowe, wydawane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – „e-Finanse” oraz „Studia Humana” – pozytywnie przeszły proces ewaluacji. Skutkowało to rejestracją czasopism w bazie Index Copernicus Journals Master List liczącej ponad 22 000 czasopism, w tym 3000 z Polski.
W wyniku oceny czasopism przyznawany jest wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), na którego ocenę składają się dwa komponenty: jakość oraz siła oddziaływania czasopisma naukowego.

Index Copernicus Value jest cenionym miernikiem oceny czasopism naukowych. Mówi o tym, jak szybko czasopismo będzie osiągać cel, tj. zwiększać cytowalność publikowanych w danym czasopiśmie artykułów. Im wyższa wartość ICV, tym większe prawdopodobieństwo, że czasopismo w przyszłości będzie:

  • zwiększać cytowalność publikowanych artykułów;
  • otrzymywać coraz wyższe oceny w ramach przeprowadzanych ewaluacji czasopisma (w tym w ramach ministerialnej ewaluacji czasopism);
  • otrzymywać coraz więcej interesujących manuskryptów z dużym potencjałem na zauważenie przez środowisko naukowe;
  • przyciągać uznanych autorów oraz recenzentów;
  • poprawiać swoją sytuację finansową (w tym m.in. pozyskiwać dodatkowe środki na prowadzenie działalności wydawniczej).