W dniu 24 października 2009 roku w Sali Sesyjnej przemyskiego Ratusza JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek podpisał porozumienie o współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Przemyślu reprezentowaną przez Prezesa Romana Stępkę oraz V-ce Prezesa Mariusza Iwaniszyna.

Podczas uroczystości obecni byli Wiesław Jurkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mediów.

Podpisane porozumienie zakłada ścisłą współpracę WSIiZ z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w RIG w Przemyślu w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, partnerstwie przy realizacji projektów unijnych, szkoleń, warsztatów i konferencji a także zakresie promowania przedsiębiorczości.

Zapraszamy na stronę Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu: www.rig-przemysl.pl