Mimo pandemii i obostrzeń epidemiologicznych chcemy, aby wszyscy nowi studenci i studentki mogli poznać swoją nową Uczelnię, wykładowców oraz kolegów i koleżanki.

Immatrykulacja czyli uroczystość formalnego przyjęcia nowych studentów w poczet społeczności akademickiej to zawsze jeden z najprzyjemniejszych punktów każdego roku akademickiego. Tym razem jej przebieg będzie miał charakter hybrydowy – to efekt ciągle trwającej epidemii Covid-19.

W trosce o zdrowie studentów oraz pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie tegoroczna Immatrykulacja odbędzie się nie w formie jednorazowej uroczystości, ale jako szereg kilku niezależnych spotkań w mniejszych grupach. Immatrykulacje będą realizowane stacjonarnie, oddzielnie dla każdego kierunku. Spotkania poprowadzą Prodziekani i Opiekunowie kierunków, a na początku każdego z nich wyemitowany zostanie film z przywitaniem przez Władze i Dziekanów.

Immatrykulacje odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego, każdy uczestnik spotkania zobowiązany będzie do zakrycia ust i nosa maseczką, a osoby z przeciwwskazaniem do maseczki będą zobowiązane do założenia przyłbicy. Szczegóły organizacyjne każdy z nowych studentów otrzyma w mailu, wraz z potwierdzeniem przyjęcia na studia. Jako załączniki wysłane też zostaną druk ślubowania i oświadczenia Covid-19 wraz z RODO. Druk oświadczenia Covid-19 i RODO należy wydrukować, podpisać i zabrać na spotkanie organizacyjne. Z kolei umowy o świadczeniu usług edukacyjnych zostaną wysłane pocztą tradycyjną. Jeden egzemplarz umowy należy wydrukować, podpisać i przynieść do Działu Rekrutacji lub odesłać pocztą tradycyjną.

Zapraszamy do udziału w Immatrykulacji i zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem wszystkich spotkań.

Terminy spotkań – kierunki polskojęzyczne

Terminy spotkań – kierunki anglojęzyczne

 

Immatrykulacja, WSIiZ