Zgodnie z decyzją Rektora dr Wergilusza Gołąbka, funkcję Dziekana Kolegium Medycznego w dniu 1 lipca 2020 roku objęła dr Marlena Krawczyk-Suszek. Zastąpiła na tym stanowisku dr Krzysztofa Szparę.

Dr Marlena Krawczyk-Suszek jest zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2016 roku. Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest absolwentką zdrowia publicznego (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, rok 2011) i magistrem fizjoterapii (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, rok 2011). Ukończyła studia podyplomowe z dziedziny: “Analiza danych” (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, rok 2014). 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nauk medycznych i nauk o zdrowiu, szczególnie w zakresie predyktorów jakości życia osób zdrowych i chorych, analiz z zakresu dysfunkcji narządu ruchu, wychyleń środka ciężkości oraz zastosowań nowoczesnych technologii w rehabilitacji leczniczej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.