Dr Magdalena Hoły-Łuczaj, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych WSIiZ, otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej w obszarze filozofia.

Minister Edukacji i Nauki nagrodził stypendiami 215 młodych naukowców, w tym gronie znalazło się zaledwie czworo przedstawicieli uczelni niepublicznych. Dr Magdalena Hoły-Łuczaj w swoich badaniach zajmuje się współczesną filozofią, w szczególności problematyką antropologiczną, etyczną i ekofilozoficzną. Jest stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Dr Hoły-Łuczaj podkreśla: Takie wyróżnienie oczywiście bardzo cieszy. Nie tylko dlatego, że znalazłam się w gronie wyróżniających się pracowników nauki, lecz również dlatego, że jestem jedną z nielicznych reprezentantek uczelni niepublicznych. Pokazuje to, że nasza uczelnia prowadzi rozważną politykę kadrową i pozwala rozwijać się osobom zorientowanym nie tylko na dydaktykę, lecz również badania naukowe.

Lista wszystkich stypendystów MEiN znajduje się TUTAJ