Dr Magdalena Hoły-Łuczaj, adiunktka w Katedrze Nauk Społecznych WSIZ w semestrze zimowym 2021/2022, prowadzi badania do rozprawy habilitacyjnej w University of Georgia dzięki stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Dr Hoły-Łuczaj zajmuje się etyką środowiskową, czyli filozoficznymi podstawami ochrony środowiska. Jej projekt koncentruje się na postrzeganiu artefaktów użytkowych. Zazwyczaj sądzi się, że aby ograniczyć szkodliwy dla przyrody konsumpcjonizmu, należy podkreślać, że produkcja rzeczy użytkowych, korzystanie z nich i późniejsze składowanie powoduje wiele zagrożeń dla świata naturalnego. Dr Hoły-Łuczaj stara się przedstawić alternatywną strategię, ukierunkowaną na tworzenie więzi z używanymi przedmiotami, co także może osłabiać chęć kupna nowych rzeczy i ograniczyć postawy konsumpcjonistyczne.

Jak informuje dr Magdalena Hoły-Łuczaj: Wydział Filozofii University of Georgia jest doskonałym miejscem do realizowania tego projektu. Na wydziale prowadzony jest interdyscyplinarny program studiów z zakresu etyki środowiskowej oraz ma swoją siedzibę prestiżowe czasopismo „Ethics and the Environment”. Pracują tu wybitni specjaliści z zakresu etyki środowiskowej, z którymi dyskusje są bardzo pomocne i pozwalają ulepszy rozwijaną argumentację. Na wydziale są też organizowane różnego rodzaju seminaria, warsztaty i wykłady z zakresu etyki środowiskowej, koncentrujące się na najnowszych w niej trendach. Jeden z takich wykładów wygłosiła sama dr Hoły-Łuczaj.

Stypendystka Fulbrighta ocenia swój dotychczasowy pobyt następująco: Dla prowadzenia badań bardzo ważne jest zaplecze techniczne, co w przypadku badań filozoficznych odnosi się przede wszystkim do doskonale zaopatrzonej biblioteki, która jest czynna od 7.30 rano do drugiej w nocy, z wyjątkiem piątku i soboty, kiery jest otwarta „tylko” do 21.00. Samo Athens, gdzie mieści się campus uczelni, jest uroczym miasteczkiem, tętniącym życiem studenckim. Równocześnie Athens jest położone w odległości nieco ponad godziny jazdy (oczywiście w zależności od korków) od Atlanty. Ta olbrzymia metropolia (obecnie licząca około 6,5 miliona mieszkańców), która była gospodarzem Igrzysk Olimpijskich ćwierć wieku (!) temu, oferuje mnóstwo atrakcji – od Świata Coca-Coli, przez fantastyczny ogród zoologiczny, po różnorodne muzea. Nie można zapominać, że też sama Georgia jest bardzo dużym stanem, o powierzchni połowy Polski. Jest to obszar niezmierni zróżnicowany przyrodniczo – inna jest górzysta północ stanu, inne jest południe graniczące z Florydą. Można odkrywać tu zarówno wodospady i jeziora, jak i wybrzeże Atlantyku. Równie fascynujące są obszary kulturowo związane z rdzennymi mieszkańcami (m.in. Czirokezami) lub trudną historią amerykańskiego niewolnictwa i segregacji rasowej.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspiera ich obiecujące projekty. Drugi, ideowy: stara się wzmocnić przekonanie, że wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami.