W wysokopunktowanym czasopiśmie  „Behavioral and Brain Sciences” został opublikowany artykuł dr Konrada Szocika poświęcony stereotypom związanym z kobiecością w kontekście filozofii nauki. Tekst jest jednym z rezultatów pobytu badawczego dr Szocika na Uniwersytecie Yale finansowanego przez stypendium im. Bekkera z NAWA.

W tekście pod tytułem „The <staying alive> theory reinforces stereotypes and shows women’s lower quality of life” krytykuję omawianą przez Joyce F. Benenson, Christine E. Webb i Richarda W. Wranghama z Uniwersytetu Harvarda teorię, zgodnie z którą wybrane mechanizmy psychologiczne omawiane przez autorów wyewoluowały u kobiet jako ich strategie samoobrony, mające szczególnie na celu ochronę potomstwa i, zdaniem autorów, są powiązane z przypisywaną kobietom troską o dzieci. W swoim tekście odrzucam ten styl myślenia, oferując perspektywę feministycznej filozofii biologii, feministycznej filozofii nauki, jak i po prostu feminizmu w ogóle. Podkreślam, w ślad za feministycznymi filozofkami, że próba ubiologiczniania pewnych zachowań, nawet jeżeli wydają się regularne – jak chociażby wspomniane poczucie troski i opiekuńczości rzekomo cechujące kobiety w większym stopniu niż mężczyzn – są efektem represyjnych mechanizmów społecznych i zdominowania kobiet przez mężczyzn – opisuje dr Konrad Szocik.

Artykuł wpisuje się w dominujący obecnie dla dr Konrada Szocika temat badawczy i stanowi przedmiot jego kolejnej monografii przygotowywanej dla Oxford University Press, poświęconej feministycznej bioetyce eksploracji kosmosu.

Czasopismo „Behavioral and Brain Sciences” na polskiej ministerialnej liście czasopism naukowych ma 200 punktów. Z impact factor 21.357 za 2021 rok jest jednym z najlepszych czasopism świata w dyscyplinach takich jak nauki o zachowaniu, neuronauki czy psychologia.

Artykuł jest dostępny TUTAJ.