Dr Kateryna Lysenko-Ryba wzięła udział w wizycie studyjnej pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią w ramach POWER” finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki RP. Podczas szkolenia przedstawione zostały dobre praktyki w ramach współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym, naukowym oraz w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych. Wizyta odbyła się w dniach 12-18.11.2023 r. w Erasmus University Rotterdam w Holandii.

Oprócz dr Kateryny Lysenko-Ryby, Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Logistyka, w wizycie studyjnej udział wzięło 15 naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Głównym celem wizyty była poprawa kompetencji zarządczych kadry zarządzającej Polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie:

  • konsolidacji uczelni;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych;
  • internacjonalizacji uczelni;
  • komercjalizacji wyników badań;
  • modeli uczelni;
  • rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

Erasmus University Rotterdam znajduje się w pierwszej setce uniwersytetów na świecie według trzech głównych tabel rankingowych. W 2017 roku uczelnia znalazła się w dziesiątce najlepszych szkół biznesu w Europie według Financial Times. Uczelnia obejmuje siedem wydziałów i specjalizuje się w zarządzaniu, organizacji, politologii, jak również medycynie i opiece zdrowotnej. Roczny budżet uczelni sięga €542 milionów i studiuje na nim ok. 20 000 tysięcy osób.