Dr Katarzyna Gaweł-Bęben, adiunkt w Katedrze Kosmetologii WSIiZ, wygłosiła wykład na zaproszenie Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk. Prelekcja dotyczyła zastosowania peruwiańskiej macy w dermatologii i pielęgnacji skóry.

W programie posiedzenia Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk znalazły się trzy wykłady poświęcone leczniczym i kosmetycznym właściwościom peruwiańskiej macy (Lepidium meyenii). Wykład pt.  “Towads unlocking phyto-pharmaceutical potential of selected cultivated crops” przedstawił Prof. Henry O. Meissner (Therapeutic Research, TTD International Pty Ltd – Sydney Australia). Dr hab. Wirginia Kukuła-Koch z Katedry Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprezentowała referat zatytułowany „The central nervous system targeting drug candidates from Lepidium meyenni and other plants – the application of mass spectrometry and its hyphenated techniques in the natural products-based drug discovery”. Ostatni wykład, zatytułowany “Potential application of Lepidium meyennii and other plants in dermatology and skincare” wygłosiła dr Katarzyna Gaweł-Bęben z Katedry Kosmetologii WSIiZ.

W posiedzeniu Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, które odbyło się 14 kwietnia 2022 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, uczestniczył również Kierownik Katedry Kosmetologii WSIiZ – prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak, wieloletni członek Komitetu.

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.