Dr Katarzyna Gaweł-Bęben z Katedry Kosmetologii WSIiZ wygłosiła wykład na sesji plenarnej „R&D and Innovations” na zaproszenie przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji „5th International Cosmetic Congress” – Profesora Nazim’a ŞEKEROĞLU.

W dniach 25-27 listopada 2021 w Antalyi (Turcja) odbyła międzynarodowa konferencja naukowa 5th International Cosmetic Congress, której organizatorem była euroazjatyckie Stowarzyszenie Producentów i Badaczy Kosmetyków KÜAD. Tematem konferencji były „Zrównoważone kosmetyki” a jej głównym celem przedstawienie najnowszych trendów kosmetycznych – zarówno rynkowych, jak i naukowych, panujących w Europie i krajach azjatyckich.   

Udział w konferencji był nie tylko okazją do zaprezentowania wyników badań prowadzonych w Katedrze Kosmetologii WSIiZ, ale również okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych i rozpowszechnienia informacji na temat międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej na WSIiZ – Natural Cosmetics International Meeting, której druga edycja planowana jest na 2023 rok – mówi dr Katarzyna Gaweł Bęben, Dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek.

Ze względu na panującą pandemię wydarzenie miało charakter hybrydowy.