Dr inż. Teresa Mroczek wraz z wybitnymi naukowcami takimi jak: prof. Janusz Kacprzyk z PAN, prof. Peter Hancock z University of Central Florida, USA czy prof. Richard Harper z Lancaster University, United Kingdom będzie w latach 2020-2022 członkiem rady redakcyjnej czasopisma Human-Intelligent Systems Integration wydawnictwa Springer.

W czasopiśmie można publikować prace naukowe z obszaru kompleksowej integracji ludzi i inteligentnych systemów inżynieryjnych ze szczególnym naciskiem na zastosowanie inteligentnych systemów w przemyśle, biznesie, rządzie, edukacji i życiu codziennym.

Dr inż. Teresa Mroczek prowadzi badania w dziedzinie drążenia i odkrywania wiedzy w bazach danych, inteligentnej analizie eksploracyjnej danych, uczenia maszynowego, systemów ekspertowych. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 60 oryginalnych prac naukowych.  Jest twórcą zaawansowanego oprogramowania do analizy danych metodami nadzorowanego uczenia maszynowego (BeliefSEEKER, NukleiSEEKER) oraz rozwiązań dla biznesu. Uczestniczyła w projektach naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki (NCN), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz środków unijnych. Od lutego 2019  uczestniczy w realizacji projektu pt. Automatyczny Inteligentny System Obsługi Klientów „AISOK” wykorzystujący rozpoznawanie mowy, biometrię głosową oraz analizę danych Big-Data (NCBiR).