Dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ, został powołany w skład Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021-2022.

Polska Akademia Nauk prowadzi wszechstronną działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służącą społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej.

Wyrażam przekonanie, iż współudział Pana Profesora w pracach Komitetu przyczyni się do podniesienia jego znaczenia w całym środowisku naukowym oraz do rozwoju dyscyplin realizowanych przez Komitet” – mówi prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk.  

Powołanie odbyło się na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 kwietnia 2021 roku. 

Dr hab. Sławomir Gawroński, EMBA, prof. WSIiZ  jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Aktualnie pełni funkcję Dziekana Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ. To były dziennikarz radiowy i prasowy, swoje zainteresowania badawcze koncentruje na pozabiznesowych obszarach wykorzystania komunikowania marketingowego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego “Social Communication. Online Journal”. Pracuje jako ekspert m.in. w: Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów PO WER i PO IR, Ministerstwie Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.